Friday, July 04, 2014

Final solution.

OK, so the final solution is that we now have no insurance with NFZ and have to seek private insurance. Private insurance companies only have 1 year contracts so once we sign with one of them it is for a year. A problem is that they do not have hospitals if we need one. I'm referrring to LuxMed and Medicover in this case. So, we better stay healthy. I'm not aware of any others here.

Ok, więc ostateczne rozwiązanie jest takie, że teraz nie mamy ubezpieczenia w NFZ i musimy szukać prywatnego ubezpieczenia. Prywatne firmy ubezpieczeniowe mają kontrakty tylko na 1 rok, więc gdy kontrakt podpiszemy z jednym z nich , to on będzie na rok. Problem jest taki, że oni nie mają szpitali, jeśli będziemy któregoś potrzebować. Sprawdzam ten przypadek w Luxmed i Medicover . Tak, lepiej pozostać zdrowym.

No comments: