Tuesday, July 01, 2014

Tuesday

Fortunately I didn't spend much time thinking about our current problem. I checked out two private insurance companies, LuxMed and Medicover and talked with representatives about different programs they offer to seniors. We're still waiting to hear from the lawyer about our current problem.

I would like to thank those who gave me their ideas on how to solve our problem. I don't think taking Polish citizenship will solve the problem, certainly not in time for Joan's application, and it could lead to new problems which we don't need. After the first year, life has been good for us and we don't need more problems to solve. Life is too short for that now. I talked with one person who moved back to Poland from the U.S. after many years and he has had so many problems with Polish bureaucracy that he is thinking of moving back to the U.S.

Na szczęście  nie spędziłem dużo czasu myśląc o naszym obecnym problemie. Sprawdziłem dwie prywatne firmy ubezpieczeniowe, Luxmed i Medicover i rozmawiałem z przedstawicielami na temat różnych programów, które oferują dla seniorów. Czekamy, aby prawnik wypowiedział się na temat naszego,  obecnego problemu.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy podsunęli mi swoje pomysły, jak rozwiązać nasz problem. Nie sądzę, aby otrzymanie polskiego obywatelstwa rozwiązało problem, na pewno nie w czasie, kiedy Joanna załatwia aplikację, a mogłoby prowadzić do nowych problemów, których nie potrzebujemy. Po pierwszym roku,  życie dla nas było dobre i nie potrzebujemy więcej problemów do rozwiązywania. Życie na to jest zbyt krótkie. Rozmawiałem z jedną osobą, która po wielu latach wróciła do Polski z USA i on miał tak wiele problemów z polską biurokracją, że  myśli o powrocie do USA

No comments: