Sunday, July 20, 2014

Hot!


It appears the weather is going to be hot for the next two weeks according to the weatherman. Of course, he is not always right so we shall see.

Today we met with one of our favorite young acquaintances and took her to Kandulski's for ice cream. We've known her for 5 years and now she's 19 and just getting ready for university. Even at our first meeting she had already set her goals for the high school and university she planned to attend in the future. Even though she worked hard to attain the highest marks possible, her home life changed and her dream of attending a certain university isn't possible now. Instead she will attend Mickiewicz University, something she definitely did not want to do. She's almost like an adopted daughter for us and seems like we care more about her future than her own parents. It's sad.

I made a plan for the visit of our two guests from New York next month and have every day planned. I wanted to show them Rogalin Palce but just read today that it is closed all year for refurbishment. That seems a little strange since they just spent two years completely renovating the Palace with the help of EU money.

Wydaje się pogoda będzie gorący dla następnych dwóch tygodni w zależności od pogody. Oczywiście, że nie zawsze ma rację, więc zobaczymy.

Dziś spotkaliśmy się z jednym z naszych ulubionych młodych znajomych i zabrał ją do Kandulski jest na lody. Znamy przez 5 lat, a teraz jest 19 i właśnie przygotowuje się do uczelni. Nawet na naszym pierwszym spotkaniu, że już ustawić swoje cele dla liceum i na uniwersytecie, że do udziału w planowanych w przyszłości. Mimo, że ciężko pracował, aby osiągnąć najwyższe noty, zmienił jej życie w domu i jej marzenie o udział pewien uniwersytet nie jest obecnie możliwe. Zamiast tego będzie ona uczestniczyć Mickiewicza, coś, czego na pewno nie chcesz zrobić. Jest prawie jak adoptowaną córką do nas i wydaje się, że bardziej zależy jej przyszłość, niż własnych rodziców. To jest smutne.

Zrobiłem plan wizyty naszych dwóch gości z Nowego Jorku w przyszłym miesiącu i mają na co dzień zaplanowane. Chciałem pokazać im Rogalin palce, ale po prostu czytać dzisiaj, że przez cały rok jest zamknięty z powodu remontu. To wydaje się trochę dziwne, ponieważ tylko przez dwa lata całkowicie renowacji Pałacu z pomocą środków unijnych.

2 comments:

Karolina Golas said...

Hi!
I would like to contact you directly and ask you for a possible collaboration. Coul you please give me an email?
In advance, thank you very much for your answer!
Kind regards,

Karolina

David and Joan Piekarczyk said...

Karolina,
My email address is at the top of my blog.