Thursday, July 10, 2014

Finally ready.

A joyous day today. Joan has her signed contract for health insurance now with LuxMed and Monday we can take the remaining documents in for her residency card. The last two weeks have been a small nightmare but now it seems over. I have to say the young lady at LuxMed was very helpful for us and sent copies of the contract via email so we would have them in time. The original contract will be sent by mail and that could take two weeks which would have been too late for Joan. The cost of one years health insurance through LuxMed for two seniors is 1,878zl, without hospitilization. Now all we have to do is stay out of hospitals and be healthy :-)

Radosny dzień dzisiaj. Joan ma teraz podpisaną umowę na ubezpieczenie zdrowotne  z Luxmed i w poniedziałek możemy dalaczyć pozostałe dokumenty do jej karty pobytu. Ostatnie dwa tygodnie to byl maly koszmar ale teraz wydaje się, że się, skończył. Muszę powiedzieć (przyznać), że młoda dama (pani) w Luxmed była dla nas bardzo pomocna i (wysłała) przesłała kopię zamówienia  e-mailem tak, że mamy  ją na czas. Oryginalne zamówienie zostanie wysłane pocztą i to może trwać dwa tygodnie, co byłoby zbyt późno dla Joanny.Koszt jedenego rok ubezpieczenia zdrowotnego przez w Luxmed dla dwóch seniorów jest wynosi 1878 , bez hospitilizacji. Teraz wszystko co musimy zrobić, to trzymać się z dala od szpitali i być zdrowi :-)

3 comments:

Anonymous said...

It would be interesting to know how much would you have to pay the insurance in the states. As I heard the insurance in the USA is very expensive?!
Greetings

Pawel

David and Joan Piekarczyk said...

Paweł, Yes, you are right. After living now in Poland for 7 years I don't really know what the cost would be but I imagine AT LEAST 3 Times higher of maybe even more.

Basia said...

Happy for you :-)