Sunday, July 13, 2014

Strange music.

Sitting in the rynek and listening to music from a loud speaker that was strange for me. The music was only in the background and over the top of it was the speech by Martin Luther King, " I have a dream" It made me think of the three important political leaders in my youth, JFK, RFK and King and how all three were assasinated. I know the stories of who supposedly killed each one but I don't think we will ever know who actually gave the order to do it.

Other than that it was another nice day in Poznań, too nice to stay inside so we didn't. After the rynek we walked to al. Marcinkowskiego and sat on a bench among the long row of trees in front of the national museum. From there we went to Plac Wolności, sat down and watched the people. We returned home about 5PM.

Siedzi w Rynku i słuchanie muzyki z głośnika, że to dziwne dla mnie.muzyka była tylko w tle i na górze to było przemówienie Martina Luthera Kinga "Mam marzenie" To mnie myśleć o trzech ważnych przywódców politycznych w mojej młodości, JFK, RFK i Króla i jak wszystkie trzy zostali zamordowany. Znam historie, które rzekomo zabił każdego, ale nie sądzę, będziemy wiedzieć, kto faktycznie kiedykolwiek wydał rozkaz, aby to zrobić.

Inne niż, że to kolejny miły dzień w Poznaniu, za miły pobyt w środku, więc nie. Po Rynku chodziliśmy do al. Marcinkowskiego i usiadł na ławce między długim rzędem drzew naprzeciwko Muzeum Narodowego. Stamtąd udaliśmy się do Placu Wolności, usiadł i obserwował ludzi. Wróciliśmy do domu około godzina siedemnasta.

No comments: