Monday, July 14, 2014

Done?

Arrived at immigration at 10AM, 14 people waiting in line before us but fortunately our case worker answered her phone and came out to meet us. She took all the documents and said she would check tchem by Friday. She said the LuxMed confirmation of health insurance was good but she needed to know what in particular it covered. We won't have that document for two weeks but she said she would check online to find out. In the beginning she didn't say what in particular was needed, now it seems to be an issue. We'll have to wait until Friday.  I am so tired of all of this mess.

Przybył imigracji o 10 rano, 14 osób w kolejce przed nami, ale na szczęście nasz przypadek pracownik odpowiedział jej telefon i wyszedł nam na spotkanie. Zabrała wszystkie dokumenty i powiedziała, że ​​sprawdzić tchem przez piątek. Powiedziała potwierdzenie Luxmed ubezpieczenia zdrowotnego była dobra, ale chciała wiedzieć, co w szczególności obejmuje on. Nie będziemy mieli tego dokumentu przez dwa tygodnie, ale ona powiedziała, że ​​sprawdzić online, aby dowiedzieć się. Na początku nie mówiła, co w szczególności było potrzebne, teraz wydaje się być problemem. Będziemy musieli poczekać do piątku. Jestem tak zmęczony tym wszystkim bałagan.

No comments: