Saturday, July 12, 2014

Visitors

A nice day today with nothing specific to do. I made all the copies we need for Joan's application and now it's just waiting until Monday to take them to immigration.

Two friends of ours from New York want to visit with us at the end of August and I'm trying to help them sort through flight schedules and hotels. They would like to meet us in Berlin to see the city and then to Poznań. We'd rather not go back to Berlin again, we were just there last month and don't want to pay the money for another visit. We'll have to work that out. They will stay for two weeks so I have to figure out a plan of what to see and where to take them. I should get a job as a tourist guide.
:-)

Naturally, being a beautiful day, we went to sit in the rynek for a couple of hours and people watch, then walked up Paderewskiego street to Plac Wolnośći where we sat on a bench and watched some little kids playing. We talked about our next major vacation and thought that maybe we would go to Bruges, Belgium. We saw a movie last week named...In Bruges and the city looked interesting, kind of like Venice of the North.

Dziś miły dzień z nic konkretnego do zrobienia. Zrobiłem wszystkie kopie, których potrzebujemy do stosowania Joanny i teraz tylko czeka do poniedziałku, aby je do imigracji.

Dwa nasi przyjaciele z Nowego Jorku chcą odwiedzić nas pod koniec sierpnia i staram się im pomóc sortowania rozkładów lotów i hoteli. Chcą się z nami spotkać w Berlinie, aby zobaczyć miasto, a potem do Poznania. My raczej nie wrócę do Berlina ponownie, byliśmy tam tylko w zeszłym miesiącu i nie chcą płacić pieniądze na kolejną wizytę. Musimy pracować na to. Pozostaną one na dwa tygodnie, więc muszę wymyślić jakiś plan, co warto zobaczyć i gdzie je wziąć. Powinienem dostać pracę jako przewodnik turystyczny.

:-)

Naturalnie, jest piękny dzień, udaliśmy się do siedzenia w Rynku na kilka godzin i obserwować ludzi, a potem podszedł do ulicy Paderewskiego na Plac Wolności, gdzie siedział na ławce i oglądał jakieś małe dzieci gry. Rozmawialiśmy o naszej głównej wakacje i pomyślałem, że może pojedziemy do Brugii, Belgia. Widzieliśmy film w zeszłym tygodniu o nazwie ... W Brugii i miasto wyglądało ciekawe, jakby Wenecji Północy.

No comments: