Tuesday, July 15, 2014

Waxed.

Nice warm day today, almost hot. I woke up yesterday not being able to hear out of my left ear so I made an appointment today with laryngologist at LuxMed for today at 2:30PM. The google map said it was right next to Stary Browar so I figured it would be no problem to find. I was a little wrong. It turned out it was exactly in Browar at the very top of the building. We made it to the third floor, saw the sign LuxMed but no door. standing next to it was a security guard so I asked him where it was and he took us to it.  It was a good thing because it was one level higher and only reachable by stairs that you had to walk through the parking garage to get to.  Inside I signed, went to the4 right room and the doctor was waiting for me. She was a lady about my age, spoke a little English but we spoke only in Polish. She used a syringe with warm water in it to flush the wax out of my ear and said to have this repeated on a yearly basis.

Ładny ciepły dzień dzisiaj, niemal gorący. Obudziłem się dzisiaj nie jest w stanie usłyszeć z mojego lewego ucha, więc umówiłem się dzisiaj z laryngologa w Luxmed na dziś na 14:30.Mapa Google powiedział, że tuż obok Starego Browaru, więc pomyślałem, że byłoby żadnego problemu, aby znaleźć. Byłem trochę zły. Okazało się, że to właśnie w Browarze na samym szczycie budynku. My zrobiliśmy to na trzecim piętrze, zobaczyłem znak Luxmed ale bez drzwi. stojący obok niego był strażnik, więc zapytałem go, gdzie był, a on zabrał nas do niego. To było dobre, ponieważ był to jeden poziom wyżej i dotrzeć tylko po schodach, które trzeba było przejść przez garażu dostać. Wewnątrz podpisałem, poszedł do pokoju i prawo the4 lekarz czekał na mnie. Była pani w moim wieku, mówił trochę po angielsku, ale rozmawialiśmy tylko w języku polskim. Użyła strzykawki z ciepłą wodą do spłukiwania w nim wosk z mojego ucha i powiedział, że to powtarza się corocznie.

No comments: