Thursday, August 21, 2014

A little change.

I made a slight change to the music selection at the bottom of my posts. Now, if you want to hear the music, just click the center arrow on the left side of it, otherwise the music will not start automatically. I did this to accommodate one very special reader of my blog who thought it was too distracting from reading.

A very interesting day but still not able to write about it until some decisions are made by Joan and I One thing we are sure of, it's going to change our life.

Due to circumstances beyond our control I had to cut my Polish lesson with Zbyszek to one hour a week instead of two. I hope my Skype conversations will help me continue to make progress.  I did start a new conversation this week with a new partner....in Spanish.


Zrobiłem małą zmianę w  wyborze muzyki na dole moich postów. Teraz, jeśli chcesz słuchać muzyki, po prostu kliknij na środkową strzałkę po lewej stronie, w przeciwnym razie muzyka nie rozpocznie się automatycznie. Zrobiłem to, aby dostosować  uruchamianie muzyki pod kątem jednego, bardzo szczególnego czytelnika mojego blogu, który myśli, że  ona zbytnio rozprasza czytanie.

To był bardzo ciekawy dzień, ale nadal nie jestem w stanie  o tym napisać, dopóki niektóre decyzje nie są przez Joan i mnie podjęte.  Jednego jesteśmy pewni, że to zmieni nasze życie.

Ze względu na okoliczności, które są poza naszą kontrolą musiałem skrócić  lekcję polskiego ze Zbyszkiem  z dwóch godzin do jednej w tym tygodniu. Mam nadzieję, że moje rozmowy na Skype pomogą mi w robieniu postępów. W tym tygodniu rozpocząłem nową rozmowę  z nowym partnerem .... w języku hiszpańskim.

2 comments:

Anonymous said...

David and Joan, I hope you are not thinking of leaving Poland?. I pray not....regards... Marcus

David and Joan Piekarczyk said...

Marcus, no, we are not thinking of leaving Poland but what is happening now will change our situation here.