Friday, August 08, 2014

Nice meeting.

Another nice day today, good weather and we took advantage of it at the rynek. We were surprised to see the Bellview putting up an outside cafe and changing it into a pizzeria.  Maybe that will bring them enough business to stay open.

Last night we met Anna at the airport about 6:30 in the evening and took her to the rynek for supper. After 6 years of communicating over the internet we finally met each other. She presented Joan with a new cookbook and gave me a pocket watch, the old fashioned kind. I've never had one like that before.  We sat and talked for about two hours and it was nice to be in the rynek at night and see the place was filled with people. After we were done eating we took her back to her hotel across from the airport and said goodbye.  She invited us to come and stay with her in Florida anytime we wanted to.

I wrote several letters to Senators and Representatives in the U.S. about the Double Taxation agreement that hasn't been approved yet, asking them to vote for approval. I also wrote to the U.S. Ambassador to Poland in Warsaw about this problem.

Kolejny miły dzień dzisiaj, dobra pogoda, a my skorzystaliśmy z nim na Rynku. Byliśmy zaskoczeni, aby zobaczyć Bellview rozklejanie zewnętrznego kawiarnię i zmieniający ją w pizzerii. Być może, że przyniesie im wystarczająco dużo działalności pozostać otwarte.

Ostatniej nocy spotkaliśmy Annę na lotnisku o 6:30 wieczorem i zabrał ją do rynek na kolację. Po 6 latach komunikacji przez Internet w końcu poznali. Zaprezentowała Joan z nowym poradnikiem i dał mi zegarek kieszonkowy, w starym stylu. Nigdy nie miałem jednego takiego wcześniej. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy przez około dwie godziny i było miło być w Rynku w nocy i zobaczyć miejsce było pełne ludzi. Po skończyliśmy jeść wzięliśmy ją z powrotem do hotelu, po drugiej stronie od lotniska i pożegnał. Zaprosiła nas do siebie i pozostać z nią na Florydzie każdej chwili chcieliśmy.

Napisałem kilka listów do senatorów i przedstawicieli w USA na temat umowy podatkowej, które nie zostały jeszcze zatwierdzone, prosząc ich, aby głosować na zatwierdzenie. Ja też napisałem do ambasadora USA w Polsce, w Warszawie o tym problemie.

1 comment:

greenbandman said...

For some reason, I get such great pleasure meeting my Facebook friends in person. It makes me so happy to finally meet people I've shared so much with them. Congratulations.