Thursday, August 14, 2014

Cousin Oliwia.
We arrived at the rynek at 12:25 to meet with cousin Oliwia and her boyfriend, Andrew. They came from England to visit with family and friends so we were happy to meet with them. We sat in Café Shark discussing different topics, one of them were vacations and we highly recommended a vacation for them to  Estepona, Spain and staying in the same place we did on the mountain overlooking Estepona and the sea. We talked for about two hours then said goodbye until our next meeting.

Przyjechaliśmy na Rynek o 12:25 na spotkanie z kuzynką Oliwią i jej chłopakiem Andrew. Przyjechali z Anglii, by odwiedzić rodzinę i przyjaciół, więc byliśmy szczęśliwi, że możemy się z nimi spotkać. Siedzieliśmy w kawiarni Shark rozmawiając na różne tematy, jednym z nich były wakacje i gorąco poleciłem  Estepona w Hiszpanii  i pobyt w tym samym miejscu, w jakim my byliśmy -  na górze z widokiem na Estepona i morze. Rozmawialiśmy przez około dwie godziny, po czym pożegnaliśmy się aż do następnego spotkania.

No comments: