Sunday, August 17, 2014

Preparation.

Updated the maps on my GPS system for our trip tomorrow to Bydgoszcz so we wouldn't get lost on the way there. Usually the GPS is good unless a road has recently come under repair and blocked so then you have to reconfigure the system to get where you want to go.  We'll leave at 9AM so it should be enough time to get to the bus station, even with minor delays. I hate being late for anything, especially when it is to meet someone you have never met, face to face, before.  We've been through Bydgoszcz several times on our way farther north to visit relatives but never actually seen much of the city because I was always too busy driving.

Tonight we're having bigos for dinner, always a good thing when the weather is a little cool outside.

Zaktualizowane mapy na moim systemie GPS dla naszej podróży jutro do Bydgoszczy, więc nie zgubić po drodze. Wysyłka GPS jest dobry, o ile droga niedawno się w naprawie i zablokowane tak, to musisz przekonfigurować system, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz iść. Zostawimy na 9 rano, więc powinno być wystarczająco dużo czasu, aby dostać się do dworca autobusowego, nawet z niewielkimi opóźnieniami. Nienawidzę spóźnienie na wszystko, zwłaszcza gdy jest spotkać kogoś, nigdy nie spotkał się twarzą w twarz, zanim. Byliśmy już kilka razy przez Bydgoszcz na naszej drodze dalej na północ, aby odwiedzić krewnych, ale nigdy nie widziałem wiele z miasta, ponieważ zawsze byłem zbyt zajęty jazdy.

Dziś wieczorem idziemy na bigos na kolację, zawsze dobra rzecz, gdy pogoda jest trochę chłodno na zewnątrz.

No comments: