Tuesday, August 19, 2014

No day.

A cool day today. I had three conversations, did our usual studying and defrosted the refrigerator so you can tell not much happened today.

Dzisiaj był chłodny dzień. Odbyłem trzy rozmowy, jak zwykle pouczyłem się  i odmroziłem lodówkę,  można powiedzieć, że dzisiaj niewiele się zdarzyło.

No comments: