Monday, August 25, 2014

Another day

We spent the day flowing down the river Spree on a boat cruise that showed us many old buildings at the Spanish restaurant and the new one as well. One thing I can say is that we had a great Spanish meal in a Spanish style restaurant but in Germany. It was a one hour cruise but we saw a lot of things we would not have seen if we didn't take the cruise.  Of course, at night, the meal was real good and we had a personal serenade of Spanish music.

Spędziliśmy dzień spływające rzeką Szprewą w rejs statkiem, który pokazał nam wiele starych budynków na hiszpańskiej restauracji i nowy, jak również. Jedną rzeczą, jaką mogę powiedzieć jest to, że mieliśmy wspaniały posiłek w hiszpańskiej restauracji w stylu hiszpańskim, ale w Niemczech. To był jeden godzinny rejs, ale widzieliśmy wiele rzeczy nie będziemy widzieli, czy nie wziąć rejs. Oczywiście, w nocy, jedzenie było naprawdę dobre i mieliśmy prywatnego serenadę muzyki hiszpańskiej.

No comments: