Thursday, August 07, 2014

Nice film.

I saw a good film about Poland that I posted on the right side of my blog. It touches me emotionally and reminds me no matter how much bureaucraticic @#%@# we go through, it's still worth living here.

Today we went to the bank to get documents we need to send to Social Security in the U.S. but still have to wait until Joan gets her new residency card because it will have a new pesel number and the old one expired in June. So, everything is still in a holding pattern until the card arrives from Warsaw. It's has been 17 days since the official decision was given to us and we are still waiting for the card.

Tonight we meet Anna from Florida for the first time and have the opportunity to thank her, in person, for the help she has been to us since we arrived in Poland. That is what is so amazing about this blog for me. It's not that 1,600-2000 people view  the blog each week but the help we have been given over the years from almost complete strangers and yet they help us.

Widziałem dobry film o Polsce, o którym piszę  po prawej stronie mojego bloga. Wzruszył mnie i przypomina mi, że nieważne przez  ile biurokracji @ #% @ # przechodzimy, to nadal warto tutaj żyć.

Dzisiaj poszliśmy do banku, aby otrzymać dokumenty, które musimy wysłać do ubezpieczenia społecznego w USA, ale nadal trzeba czekać, aż Joan dostanie nową kartę stałego pobytu, ponieważ będzie miała nowy numer PESEL, a stary wygasł w czerwcu. Tak, wszystko jest jeszcze na etapie oczekiwania, aż karta nadejdzie z Warszawy. Minęło 17 dni od oficjalnej decyzji, jaka nam została oznajmiona, a my wciąż czekamy na kartę.

Dzisiaj wieczorem po raz pierwszy spotykamy Annę z Florydy  i mamy możliwość podziękować jej osobiście, za pomoc, jaka ona nam udzieliła od czasu jak przyjechaliśmy do Polski. To jest to, co jest takie niesamowite dla mnie w tym blogu. To nie jest to, że tygodniowo 1,600-2000 ludzi ogląda ten blog, ale pomoc, jaką  otrzymaliśmy od zupełnie obcych ludzi na przestrzeni tych lat i nadal ją otrzymujemy.

No comments: