Sunday, August 24, 2014

Good day.

We left for Berlin at 10AM and arrived at 12:30PM. Our room wouldn't be ready until 3PM so we went for a walk through the park, sat around for a while and then the husband of the woman I know came downstairs and we had a chance to meet and talk /with him. His wife was exhausted from the flight so she was taking a nap.

The/ hotel is really nice, better than any hotel we have stayed in before. Everything is new, very high standard and a good wi-fi connection, always a must.

We had  great time during our dinner and talked a lot about different subjects.
 
Wyszliśmy do Berlina na 10 rano i przybył na 12:30. Nasz pokój nie byłby gotowy do godzina piętnasta, więc poszliśmy na spacer po parku, siedział przez jakiś czas, a potem mąż kobiety wiem, zszedł na dół i mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać / z nim. Jego żona była wyczerpana z lotu więc była drzemał.

 Hotel jest naprawdę ładny, lepiej niż jakikolwiek hotel, w jakim zatrzymaliśmy się w przed. Wszystko jest nowe, bardzo wysoki standard i dobre połączenie wi-fi, zawsze musi.

  Mieliśmy wspaniały czas w czasie naszej kolacji i rozmawialiśmy dużo o różnych przedmiotów.

No comments: