Wednesday, August 20, 2014

Stop raining!!

Will it never stop raining? I don't mean actual rain, I mean the constant downpour of things you don't want.

Last night we heard a hissing sound coming from the refrigerator freezer, opened the door and it smelled like gas or Freon. The red warning light came on the green light that shows it is working went out. The sound lasted for about ten minutes and the freezer became warmer by the minute. soon all the frost has melted and a little water was dripping out of the bottom. I tried turning if off but it didn't work. Not knowing what to do I tried the internet for a repairman, found none and told cousin Andrzej about the problem.  He was able to find a repairman in Poznań who I called this morning.

The man was very responsive and appeared at our door 15 minutes later. He remove the whole refrigerator from the cabinet, inspected it and said there was a tiny whole in one of the tubes that goes around the freezer and the freon did escape. He also said the compressor kept running but with no freon in it, it was destroyed. He then told me the cost for repairing it would be 1,000zl and advised me to buy a new refrigerator.  Under these circumstances we took his advice and bought a new one similar to the old one and it will be delivered this Saturday before we leave for Berlin.

After that we received more bad news on a different subject which I will tell you about when we know more of the details.

The bright side was the weather and our meeting with Zbyszek at Kandulski's where we talked for about two hours.

I also received this reply today from the American Ambassador to Poland.

Dear Mr. Piekarczyk,

Thank you for your email of August 8, 2014. As you know, on July 16, 2014 the Senate Foreign Relations Committee recommended that the full Senate “give its advice and consent to ratification” of the Convention between the United States of America and the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.

We consider this treaty an important part of the strong, continuing bilateral relationship between the two countries. It could have a significant impact on the lives of both Polish and United States citizens.

I suggest that you contact your senators and congressperson directly to enlist their aid. You may find the contact information for your senators on the following website: http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm. The contact information for your representative is at: http://www.house.gov/representatives/find/.

Thank you again for your correspondence.

Sincerely,

Stephen D. Mull

Czy nigdy nie przestanie padać? Nie mam na myśli rzeczywistego deszczu, mam na myśli stały zalew rzeczy, których nie chcesz.

Ostatniej nocy usłyszeliśmy syczący dźwięk dochodzący z zamrażarki w lodówce, a kiedy otworzyłem drzwi  śmierdziało gazem lub freonem. Czerwone światło ostrzegawcze zmieniło się na zielone , które wskazuje, że urządzenie przestało pracować. Dźwięk trwał przez około dziesięć minut, po minucie zamrażarka stała  się cieplejsza. Wkrótce wszystko się stopiło i  trochę wody nakapało na dół. Starałem się ją wyłączyć, ale nie zadziałało. Nie wiedząc, co zrobić próbowałem znaleźć fachowca przez  internet , ale nie znalazłem i powiedziałem o problemie kuzynowi Andrzejowi. On był w stanie znaleźć fachowca w Poznaniu, do którego zadzwoniłem rano.

Mężczyzna szybko zareagował i pojawił się u naszych drzwi 15 minut później. Wysunął całą lodówkę z szafki, sprawdził ją i powiedział, że jest mała dziurka w jednej z rur, którą freon  dochodzi  do zamrażarki i gaz tamtędy uciekł. Powiedział też, że sprężarka pracowała  bez freonu i została uszkodzona. Wtedy powiedział mi, że koszt naprawy wyniesie 1,000zl i poradził mi kupić nową lodówkę. W tych okolicznościach, zastosowaliśmy się do jego rady i kupiliśmy nową, podobną do starej, która zostanie dostarczona w sobotę przed naszym wyjazdem do Berlina.

Oprócz tego,  otrzymaliśmy więcej złych wiadomości na inny temat, o którym wam opowiem , kiedy dowiemy się więcej szczegółów.

Jaśniejszą stroną tego dnia była pogoda i nasze spotkanie ze Zbyszkiem u Kandulskich, kiedy rozmawialiśmy przez około dwie godziny.

1 comment:

greenbandman said...

We wrote to my PA Senators this:
On July 16, 2014 the Senate Foreign Relations Committee recommended that the full Senate “give its advice and consent to ratification” of the Convention between the United States of America and the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.

We consider this treaty an important part of the strong, continuing bilateral relationship between the two countries. It could have a significant impact on the lives of both Polish and United States citizens.

I urge you to sponsor and vote to approve this treaty.