Friday, August 22, 2014

Thank you.

Thank you Ross for your email and the comments about our blog. It's events like that that keep me writing it.

A nice surprise today in the rynek after another meeting in another place. Readers of the this blog know that our favorite outside café was Room 55 until two years ago when they decided to put in permanent plastic windows that you could see through. For us it was not acceptable so we found another place to sit in. With the windows blocking the flow of air it just didn't seem like an outside café so we stopped going there. Today we were surprised when we passed by it and saw they had removed the windows and once again it is a real outside café. We always liked that place and if it stays the way it is now we will once again go to it.  That was the highlight of our day.

What was once a restaurant named Vikingow sold out to another restaurant named Belleview and now the Belleview is La Tratorria Toskani, an Italian pizzeria. It only opened up about a month ago and who knows how long it will last. Restaurants come and go in the rynek. Some have been there a long time and some only last a few years.

Sunday morning we leave for Berlin to meet with guests coming from New York to spend two weeks with us. After they leave, the next day we go to Belgium. Most of the morning we spent house cleaning and putting things in order for when our guests arrive. They will stay in hotels but also spend time in our flat so it had to be cleaned.

Dziękuję Ross za e-mail i komentarze na temat naszego bloga. Wydarzenia jakie opisuję, dopingują mnie do pisania go.

Po spotkaniu, jakie mieliśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu, spotkała nas miła niespodzianka na Starym Rynku. Czytelnicy tego bloga wiedzą, że naszą ulubioną kawiarnią na zewnątrz, aż do dwóch lat wstecz  był Room 55,  kiedy (właściciele) to postanowili wstawić okna plastikowe, przez które można patrzeć na ulicę. Dla nas to było nie do przyjęcia, więc znaleźliśmy inne miejsce. Z oknami blokującymi przepływ powietrza, nie wydawało się, że jest to kawiarnia na zewnątrz budynku, więc przestaliśmy tam chodzić. Dzisiaj byliśmy zaskoczeni, kiedy obok niej przechodziliśmy i zobaczyliśmy, że usunęli okna i po raz kolejny, jest to prawdziwa kawiarnia na zewnątrz. Zawsze lubiliśmy to miejsce i jeśli pozostanie takie, jakie jest teraz, to po raz kolejny udamy się do niego. To był kulminacyjny punkt naszego dnia.

Co było kiedyś restauracją o nazwie Vikingow zostało sprzedane innej restauracji o nazwie Belleview i teraz Belleview jest La Tratorria Toskani, włoską pizzerią. Została otwarta miesiąc temu, i kto wie, jak długo to będzie trwało. Restauracje pojawiają się i znikają na Rynku. Niektóre są tam przez dłuższy czas, a niektóre trwają tylko kilka lat.

W niedzielę rano wyjeżdżamy do Berlina, aby spotkać się z osobami przyjeżdżającymi  z Nowego Jorku, z którymi spędzimy dwa tygodnie. Po ich odjeździe, następnego dnia jedziemy do Belgii. Większość poranka spędziliśmy na sprzątaniu domu i porządkowaniu zanim nasi goście przyjadą. Oni zatrzymają się w hotelach, ale także będą przebywać w naszym mieszkaniu, więc ono musi być doprowadzone do porządku.

No comments: