Friday, August 29, 2014

Excellent day!We slept in late today, 10:00. We picked up our guests at their hotel and walked down Pojwieska street to the rynek. We haven't walked down this street in a year and were surprised to see the major construction going on at the north end where it was just an open field. Now there is one very long building going up and most likely places for more shopping stores.  In the rynek we went to Room 55 but now it is called Room 4rent, a rather strange name for a restaurant but that is what is is.  We introduced our guests to cafe mrozona and they liked it.  After we were done we took a walk around the rynek, I pointed out the interesting buildings and told them the history of the rynek. They were getting a little tired from all the walking so we took them to Plac Wolności, sat them on a bench and told them to wait while we got our car to pick them up.

We drove to Ostów Tumski and showed them around the cathedra, explained what all the buldings were and then took them back to their hotel for a rest before dinner.  Tonight we're taking them to Mikonos, a nice Greek restaurant.

On the way home we stopped at the clinic to get my blood tests results and I am THRILLED to say my PSA level dropped back to the normal level. I've been stressed out this last month worrying about the rise in the level after the gall bladder operation but God heard my prayers.

Dzisiaj spaliśmy do późnego, do 10:00. Odebraliśmy naszych gości z hotelu i poszliśmy w dół ulicą Półwiejską  na Rynek. My nie chodziliśmy tą ulicą od roku i byliśmy zaskoczeni  widząc znaczną budowlę wznoszącą się na północnym końcu, gdzie kiedyś było  tylko otwarte pole. Teraz jest jeden bardzo długi wznoszący się  budynek , najprawdopodobniej ze zwiększoną ilością  miejsca dla sklepów na zakupy. W Rynku udaliśmy się do Room 55, ale teraz to się nazywa Room4rent, dość dziwna nazwa dla restauracji, ale to jest,  co jest. Zaznajomiliśmy naszych gości z kawą mrożoną i im smakowała. Po wypiciu kawy poszliśmy na spacer wokół Rynku, zwróciłem uwagę na ciekawe budynki i opowiedziałem im historię Rynku. Byli już trochę zmęczeni wszystkimi spacerami, więc zabraliśmy ich na Plac Wolności, posadziliśmy na ławce i kazaliśmy zaczekać, aż pójdziemy po samochód i ich zabierzemy.

Pojechaliśmy na Ostrów Tumski i pokazaliśmy im otoczenie katedry, wyjaśniliśmy, skąd wzięły się te wszystkie budynki i odwieźliśmy ich z powrotem do hotelu na odpoczynek przed kolacją. Dziś wieczorem zabieramy ich do Mykonos, miłej greckiej restauracji .

W drodze do domu zatrzymaliśmy się w klinice, aby odebrać moje wyniki badań krwi i jestem zachwycony, że mój poziom PSA spadł z powrotem do normalnego poziomu. Byłem zestresowany w zeszłym miesiącu, martwiąc się wzrostem  poziomu PSA po operacji pęcherzyka żółciowego, ale Bóg wysłuchał moich modlitw.

No comments: