Sunday, August 03, 2014

Tooooooooo hot!

OMG! 38c and sunny. I can't appreciate this hot weather.

We went to Sołacki park to meet with cousin Cecylia and her son Krzysztof but couldn't find them anywhere. There were a lot of vendors in the park selling different kinds of food but nothing I would really call breakfast food so after making two trips around the park looking for my cousin, we left. Unfortunately, my battery in the phone was dead so I couldn't call her and Joan left her phone at home.

It was so hot we didn't ever go to the rynek because we didn't want to sit in the heat. Instead we went to Kandulski's because it is air-conditioned and sat there for an hour before returning home.  Now Joan is preparing gazpacho for dinner so tonight we will have a nice, cold soup for dinner.

Today I made our reservations for our trip to Bruge, Belgium. Actuallu, we'll fly from Poznań to Brussels on Sept. 4th, use a rental car and drive to Ghent where we will be staying at the house of an Airbnb couple. We rented a room in their house and will use it as our base of operation. Bruge is only about 40km away, by car, or we can use a bus to get there. It's probably even better to use a bus and be able to view the countryside while we travel there without having to watch the road while driving. There are a few other, smaller towns that might be worth checking out also. So we'll spend 6 days in all in the area between the two towns seeing whatever we can. We'll fly back to Poznań on Sept 11th.

OMG! 38c i słonecznie. Nie potrafię docenić ten upałów.

Poszliśmy do parku Sołackiego na spotkanie z kuzyna Cecylia i jej syn Krzysztof, ale nie może ich znaleźć. Było wiele sprzedawców w parku sprzedających różne rodzaje żywności, ale nic mi to nazwać jedzenie na śniadanie, więc po co dwie wycieczki po parku, patrząc na mojego kuzyna, wyszliśmy. Niestety, moja bateria w telefonie nie żyje, więc nie mogłam do niej zadzwonić i Joanna zostawiła telefon w domu.

Było tak gorąco, że nie zawsze przejść do Rynku, bo nie chcą siedzieć w upale. Zamiast tego poszliśmy do Kandulski jest dlatego, że jest klimatyzowany i siedział tam przez godzinę przed powrotem do domu. Teraz Joan przygotowuje gazpacho na obiad, więc dziś wieczorem będziemy mieć ładne, zimne zupy na obiad.

Dziś zrobiłem nasze rezerwacje na naszej podróży do bruge, Belgii. Actuallu, będziemy latać z Poznania do Brukseli w dniu 04 września, należy wynająć samochód i jechać do Gandawy, gdzie będziemy się w domu na kilka Airbnb. Wynajęliśmy pokój w ich domu i używać go jako bazy do operacji. Bruge jest tylko  40 km, samochodem, czy możemy skorzystać z autobusu, aby się tam dostać. To chyba nawet lepiej używać autobus i być w stanie zobaczyć na wsi, podczas gdy jedziemy tam bez obserwować drogę podczas jazdy. Istnieje kilka innych, mniejszych miast, które mogą być warto sprawdzić również. Będziemy więc spędzić 6 dni w ogóle w tej okolicy między dwoma miastami widząc, co się da. Polecimy z powrotem do Poznania na 11 września.

No comments: