Tuesday, August 26, 2014

Good supper

Today, we didn't meet our friends until 12:30 although Joan and I were up early and had musli, yogurt, fruit, or.ange juice and coffee for breakfast.  Finally, when they came down, we took a taxi to the Peragammon Museum. Fortuntely I bought tickets online the night before and didn't have to stand in line for three hours like everyone else was doing.

This museum has collections of Umyyad, Abbassid, Fatimid and other Islamic art. as well as a collection of Roman antiquities, the Peragammon altar hall. It was all interesting to see but I wouldn't have waited three hours in line to see it.

Our dinner last night was really fantastic. They even knew how to make calamari like they do in Spain so I started with that and then Joan and I shared paella, another great Spanish dish. We drank red and white wine and later cognac.

Earlier in. the day I received sad news that cousin Stefania Robalewska had died during the night. Her son, Jarek, called and told me about it.

Dzisiaj nie spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi aż do 12:30, chociaż Joan i ja wstaliśmy wcześnie i zjedliśmy musli, jogurt, owoce, sok pomarańczowy i kawę na śniadanie. Wreszcie, kiedy przyszli, wzięliśmy taksówkę do Muzeum Peragammon.  Na szczęście w nocy kupiłem bilety online  i nie musieliśmy stać w kolejce przez trzy godziny, jak robią to wszyscy inni.

To muzeum posiada zbiory z dynastii Umyyad, Abbassid, Fatymidów i inne ze sztuki islamskiej. Jak również zbiór rzymskich zabytków,  ołtarz pergameński. Interesujące było go  zobaczyć, ale  nie czekałbym na to trzy godziny w kolejce.

Nasz wczorajszy obiad  był naprawdę fantastyczny. Oni nawet  wiedzieli, jak zrobić kalmary, takie jakie robią w Hiszpanii, więc zacząłem od tego, a potem i Joan i ja podzieliliśmy się paellą, innym wspaniałym hiszpańskim daniem. Piliśmy czerwone i białe wino, a później koniak.

Wcześniej tego dnia  otrzymałem smutną wiadomość o tym, że kuzynka Stefania Robalewska zmarła w nocy. Jej syn, Jarek  zadzwonił i powiedział mi o ty

No comments: