Saturday, August 23, 2014

Preparation.

We're preparing for our departure in the morning which means we cleaned the car, updated the GPS, brought down thee appropriate suitcase for storage, converted zloties to euro's, put gas in the car. took showers, washed our hair, finished  cleaning the flat and I had a one hour Polish lesson with Zbyszek.  As you can tell, it was a busy day. Tonight we will just watch a rerun of Midnight in Paris and go to bed early, 11PM. Tomorrow morning at 10AM we will leave for Berlin and should be there by 1PM. Our friends will have already arrived at the hotel by noon so we will meet them there and start the adventure. Oh happy day!

Joan told me a cute fairy tale about Lancerlot from England. You know, the one who was a knight of the roundtable. He was once told that if he wanted to save the lives of the knights he had to marry an ugly witch. He agreed although the thought of going to bed with the witch was horrible for him. The wedding night when it was time for bed, he dreaded the thought of the woman. However, she appeared to him in the form of the most beautiful woman he had ever seen.,  She told him he had a choice, would he rather she be beautiful in the day time and ugly at night or just the opposite. Then he said she should decided herself. Since she always wanted a man who would let her make her own decisions she said she would be beautiful all the time. The moral of the story is.........If a woman doesn't get what she wants, things will turn ugly!

Przygotowujemy się do naszego wyjazdu rano, co oznacza, że czyścić samochód, zaktualizowanego GPS, sfaulowany cię za odpowiednią walizkę do przechowywania, przekształcone zlotych na euro, szuka gazu w samochodzie. wziął prysznic, myte włosy, skończył sprzątać mieszkanie i miałem jedną godzinę lekcji z polskiego Zbyszka. Jak można powiedzieć, że był to pracowity dzień. Dzisiaj wieczorem będziemy tylko oglądać powtórkę z północy w Paryżu i iść do łóżka wcześnie, godzina dwudziesta trzecia. Jutro rano o 10 rano wyruszymy do Berlina i tam powinny być godzina trzynasta. Nasi przyjaciele będą już przybył do hotelu w południe więc spotkamy je tam i zacząć przygodę. Oh Happy Day!

Joan powiedziała mi słodkie bajki o Lancerlot z Anglii. Wiesz, ten, który był rycerzem okrągłego stołu. Był kiedyś powiedział, że jeśli chce uratować życie rycerzy miał poślubić brzydką czarownicę. Zgodził się, choć myśl o pójściem do łóżka z czarownicą było straszne dla niego.Noc poślubna, kiedy nadszedł czas na łóżku, bał myśli kobiety. Niemniej jednak, że ukazał mu się w postaci najbardziej pięknej kobiety, jaką kiedykolwiek widziałem., Powiedziała mu, że nie miał wyboru, że woli ona być piękny w dzień i w nocy lub brzydka wręcz przeciwnie. Potem powiedział, że zdecydował się należy. Od zawsze chciała faceta, który pozwoli jej podejmować własne decyzje, ona powiedziała, że ​​jest piękne przez cały czas.Morał z tej historii jest ......... Jeśli kobieta nie dostać to, co chce, wszystko wyjdzie brzydki!

No comments: