Friday, August 15, 2014

Excellent day!

Yesterday was an excellent day. First we met with Oliwia, which I have already written about and then in the evening we went to supper at a friends house. We have have known Joanna and her husband for some years and it was a pleasure to receive an invitation to supper.  Our friend Zbysek was also so invited so there were six people in total. They have a 12 year old son who is just entering gymnasium and studying English. He just came back from two weeks in England and was very happy with his trip.

Joanna prepared a salmon frittata that was mixed with spinach and a spinach/cheese fritatta and both were excellent. Along with those two she also made a salad. We brought a bottle of Portugese white wine which we drank during supper along with a red wine they had. It was a nice evening outside so supper was on the balcony behind their house overlooking the garden with many cherry and apple trees. After dinner it was a little cooler outside so we moved inside and continued our conversations.

The surprise of the night was when her husband opened a bottle of home made liqueor made from their cherry trees. I think the Polish word for that is wiśniówka but I am not sure. It is something he makes every year and he had a few bottles of it. It had a great taste and it was hard to say no when he offered another small glass of it. I asked him for the recipe and he said it was easy to make so I must try next year during cherry season. It's made with cherries, sugar and 99% Spiritus.

Finally, about 10:30PM Joan and I thought it was time to go home so we thanked our hosts for the invitation, said goodbye to everyone and went home.

Today seems like Sunday because it is a religious holiday in Poland and everyone is not working. The rynek was totally packed full of people.

Wczoraj był doskonały dzień. Najpierw spotkał się z Oliwia, która już pisałem o, a następnie w godzinach wieczornych udaliśmy się na kolację w domu przyjaciół. Mamy wiedzieć, Joanna i jej mąż od kilku lat i to była przyjemność otrzymać zaproszenie na kolację. Nasz przyjaciel Zbyšek również zaproszone, więc nie było w sumie sześć osób. Mają 12-letniego syna, który właśnie wchodzi gimnazjum i nauki angielskiego. Właśnie wróciliśmy z dwóch tygodni w Anglii i był bardzo zadowolony z jego podróży.

Joanna przygotowała frittata z łososia, który został zmieszany ze szpinakiem / sera fritatta i oba były doskonałe. Wraz z tymi dwoma ona również sałatkę. Przywieźliśmy butelkę portugalskiego wina białego, które piliśmy podczas kolacji wraz z czerwonego wina mieli. To był miły wieczór na zewnątrz, więc kolacja była na balkonie za ich domu, z widokiem na ogród z wielu wiśni i jabłoni. Po obiedzie było trochę chłodniej na zewnątrz, więc przenieśliśmy się do środka i kontynuować nasze rozmowy.

Niespodzianką wieczoru był, gdy jej mąż otworzył butelkę domowym likierem wykonane z ich wiśni. Myślę, że polski słowo to wiśniówka ale nie jestem pewien. To jest coś, co sprawia, że ​​z roku na rok, a on miał kilka butelek tego. Miał wspaniały smak i trudno było powiedzieć nie, kiedy zaproponowano mi inny mały kieliszek nim. Poprosiłem go o przepis, a on powiedział, że to łatwe do wykonania, więc muszę spróbować w przyszłym roku podczas wiśni sezonu. Robił z wiśniami, cukru i 99% Spiritus.

Wreszcie o 22:30 Joan i myślałem, że to czas, aby wrócić do domu, więc podziękował naszym gospodarzom za zaproszenie, pożegnał się z wszystkimi i wróciliśmy do domu.

Dziś wydaje się, że niedziela, ponieważ jest to święto religijne w Polsce i wszyscy nie działa.Rynek był całkowicie pełen ludzi.

2 comments:

Jan Szumanski said...

The word is wiśniówka.

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks.