Monday, August 22, 2016

A little more....

A little more progress today. Joan walked the hallway three time and climbed two staircases. We had two more calls from friends offering help of any kind if we need it, that was nice. I left her alone for about 20 minutes while I went across the street to Chata Polska to do a little food shopping for dinner tonight.

The rehab center sent over the acceptance form for her admission next month. There are a few items I want to talk with them about that I don\t quite understand, like visiting hours.

Dzisiaj jest nieco większy postęp. Joan przeszła  korytarz trzy razy i dwa piętra po schodach. Mieliśmy dwie kolejne rozmowy z przyjaciółmi oferującymi pomoc w jakiejkolwiek formie, jeśli to potrzebne i to było miłe. Zostawiłem Joan samą na około 20 minut, gdy poszedłem na drugą stronę ulicy do Chaty Polskiej, aby  zakupić trochę żywności na kolację.

Centrum rehabilitacji przesłało formularz potwierdzający przyjęcie Joan na turnus w przyszłym miesiącu. Istnieje kilka punktów, o których chcę z nimi rozmawiać, a których nie bardzo rozumiem, jak , np. godziny odwiedzin

No comments: