Tuesday, August 02, 2016

Survivors


 
 
Surviving members of the Warsaw Uprising. Their age at the time of the uprising is printed on the bottom left, for example: miał 19 lat= 19 years years old.............https://www.facebook.com/kobieta.gazeta/videos/1131212143606893/

So begins August. Yes, officially it's still summer but we know winter is on it's way and can only hope autumn will delay it's arrival as long as possible. I used to look forward to winter with it's heavy snowfalls, quiet nights and the beauty of a white covered landscape. Now, living in the land of perpetual grayness in the winter I don't like it as much. That, plus the fact that we really haven't had much snow since we've lived here the last 8 years.

Żyjący członkowie Powstania Warszawskiego. Ich wiek w chwili powstania jest wydrukowany na dole po lewej stronie, na przykład: miał 19 lat = https: //www.facebook.com/kobieta .gazeta / wideo / 1131212143606893 /

Zaczyna się sierpień. Oficjalnie jest jeszcze lato ale wiemy, że zima idzie i mogę tylko mieć nadzieję, że jesień opóźni swoje nadejście tak długo, jak to możliwe. Kiedyś czekałem na zimę z jej intensywnymi opadami śniegu, cichymi nocami i pięknem bieli krajobrazu. Teraz, mieszkając w krainie wiecznej szarości w zimie nie podoba mi się to za bardzo. To, plus fakt, że tak naprawdę nie mieliśmy dużo śniegu, odkąd  mieszkamy tutaj przez ostatnie 8 lat.

No comments: