Thursday, August 04, 2016

Relief.

For some years I have had on my left hand the problem of fingers constricting more severely each month to the point that now only my first finger will function normally. I have had two operations while in the U.S. and covered by insurance. Each operation was quite costly but I paid little money due to insurance. Since I am retired and not working, NFZ will not pay for such an operation and so I have been hesitant to do anything to correct the problem. Talking with a doctor/acquaintance last week, he recommended a hand surgeon for a consultation. I went today, told him of my problem and he said he could fix the problem of all three fingers with one operation. I asked the cost of such an operation and he told me, 3,500 zl  ($908) and that included surgeon's cost and hospital cost. I was expecting 10 times that much.  It will be done on an outpatient procedure so I will go home the same day of the operation. |He said it will take 4--6 weeks to recover. After talking with Joan, we both think it is a good idea and I will probably due it the first week of November. I will be a relief to use all of my left hand again.

Od kilku lat miałem problem z ograniczeniem ruchomości palców lewej ręki , każdego miesiąca coraz poważniejsze do tego stopnia, że teraz tylko mój palec wskazujący będzie funkcjonował normalnie. Podczas pobytu w USA miałem objęte ubezpieczeniem dwie operacje. Każda operacja była dość kosztowna, ale zapłaciłem niewiele pieniędzy z racji ubezpieczenia. Ponieważ jestem na emeryturze i nie pracuję, NFZ nie zapłaci za taką operację, więc byłem niezdecydowany co zrobić , aby rozwiązać problem. W trakcie rozmowy  ze znajomym  lekarzem  w zeszłym tygodniu, polecił mi konsultację z chirurgiem – specjalistą „od ręki”. Dzisiaj do niego poszedłem i powiedziałem mu o moim problemie , a on powiedział, że może rozwiązać problem wszystkich trzech palców podczas jednej operacji. Zapytałem o koszt takiej operacji, a on powiedział mi, że około 3500 zl ($ 908), wliczając operację i pobyt w szpitalu. Spodziewałem się 10 razy tyle. Zostanie ona przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych więc będę wracać do domu tego samego dnia.  Powiedział, że dojdę do siebie w ciągu 4-6 tygodni. Po rozmowie z Joan, oboje uważamy, że jest to dobry pomysł i będę dziękować za to w pierwszym tygodniu listopada. Odetchnę z  ulgą, kiedy ponownie zacznę używać  całą lewą rękę.

No comments: