Wednesday, August 31, 2016

3 Palaces & Joan
Both Joan and I had bad sleeping nights, hers because of nurses waking her up and me because of mosquitoes in my room. I was awake even before the 7 o'clock alarm rang and out of the hotel before 8, I wanted to make some photo stops on the way to see Joan when she was free.

First stop was easy, right here in Kąkolewo to a privately owned manor house or palace. Even in small villages you will find one such large building. It's the first in the slideshow series.

Next was much more interesting because it is being beautifully restored by a private owner who wasn't there but the grounds keeper gave me permission to take the pictures. The palace in Dobramyśli was built in the mid-nineteenth century, most likely, by the owner of the village, Adolf Georg Ernest. After that, the owners of the palace and the property remained were Johanna Luis von Leesen and Heinrich von Heydebrandt. The Von Heydebrandt's were also masters at the castle in Osieczna. The new owner are completing the renovation of the building, which regained its luster. It remains only to organize the park with monumental oaks,

Finally the palace in Garzyn,  It's a three story palace with a four-story tower with the characteristics of Neo-Renaissance that was built in the second half of the nineteenth century., Distinguishing feature of this object is a projection center with three semicircular arches on the first and second floor. The palace is surrounded by a small park with beautiful specimens of trees . It's owned by a firm now and they gave me permission to take the pictures.

Joan started 4 therapy sessions today and finished with a massage. She was tired after it but we took a 15km drive to Leszno to a small restaurant in a house Zbyszek told us about, It was nice. Back at rehab , she showered, changed for bed and went at 19:30.

I also took some pictures of the inside of the rehab center that are in the slideshow after Joan's pictures.

Zarówno Joan, jak i ja mieliśmy złą noc. Joan bo pielęgniarki ją budziły, a ja, bo w moim pokoju były komary. Nie spałem już zanim budzik zadzwonił o siódmej i wyszedłem z hotelu przed 8, bo chciałem zrobić kilka zdjęć zatrzymując się po drodze, i po to, aby zobaczyć Joan,  kiedy będzie  wolna po zajeciach.

Pierwszy przystanek był łatwy, właśnie tu, w Kąkolewie w prywatnej rezydencji lub pałacu. Nawet w małych miejscowościach można znaleźć jeden taki duży budynek. Jest na pierwszym zdjęciu w serii slajdów.

Następny był o wiele bardziej interesujący, ponieważ jest pięknie odrestaurowany przez prywatnego właściciela, którego nie było na miejscu, ale ogrodnik dał mi pozwolenie na zrobienie zdjęć. Pałac w Dobrej został najprawdopodobniej zbudowany w połowie XIX wieku przez właściciela wsi Adolf Georg Ernesta. Następnymi wspomnianymi właścicielami pałacu i majątku byli Johanna Luis von Leesen i Heinrich von Heydebrandt. Von Heydebrandt  byli również panami zamku w Osiecznej. Nowy właściciel kończy remont budynku, który odzyskał swój blask. Pozostaje tylko uporządkować park zabytkowymi dębami.

Wreszcie pałac w Garzynie, to trzypiętrowy pałac z wieżą czteropiętrową z cechami neorenesansu, który został zbudowany w drugiej połowie XIX w. Wyróżniającą się cechą tego obiektu jest centrum z trzema półkolistymi łukami na pierwszym i drugim piętrze. Pałac otoczony jest małym parkiem z pięknymi okazami drzew. Teraz jest własnością firmy, która  dała mi pozwolenie na wykonanie zdjęć.

Dzisiaj Joan rozpoczęła 4 sesje terapeutyczne zakończone masażem. Była po tym zmęczona, ale pojechaliśmy 15km do  Leszna do małej restauracji, o której Zbyszek powiedział nam jeszcze w domu. To było miłe. Po powrocie do centrum Joan wzięła prysznic, przebrała się do spania, a ja  wyszedłem o godzinie 19:30.

3 comments:

tori10tori10 said...

very nice area where you are.

tori10tori10 said...

its pity we can not see more pictures ;-(

David and Joan Piekarczyk said...

Tori-try again. The first time I opened my blog NO pictures were showing but on second try all were there, 63 pictures of the palaces, Joan and the rehab center.