Thursday, August 04, 2016

Croatia

It's a day like today that I feel so lucky to be where I am and have the opportunity to visit so many beautiful places. I read on FB one of my American cousins telling her adult son about an incredible 230 foot organ in Croatia that is played by the waves of the Adriatic sea and at night changes colors. Neither of them have ever actually seen it, only read about it somewhere but Joan and I have been there and spent 6 days traveling around that country. ON YouTube you should check out Plitvitce Lakes National Park Croatia in HD 47.53 minutes.

Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy czuję się tak szczęśliwy w miejscu, w którym jestem i mam okazję odwiedzić wiele pięknych miejsc. Czytałem na FB jednego z moich amerykańskich kuzynów, który mówi do dorosłego syna o niesamowitych organach w Chorwacji o wielkości 230 stóp, które uruchamiane są i wydają dźwięki przez fale Adriatyku, a w nocy zmienią kolory. Żaden z nich nigdy nie widział Chorwacji  w rzeczywistości, tylko czytali gdzieś o tym, ale Joan i ja byliśmy tam i spędziliśmy 6 dni podróżując po kraju. W serwisie YouTube należy sprawdzić Plitvitce Lakes National Park Croatia in HD 47.53 min.

1 comment:

Bronwyn Klimach said...

Daughter has just enjoyed the things you describe in Croatia :)