Friday, August 05, 2016

Why?

Interesting meeting with our friend John from Pittsburg today. He said he also had the problem of finger constrictures a few years ago and had it treated without an operation in the U.S. An enzyme was injected into each finger and it dissolved the tissue causing the problem. I know about this procedure because someone had it done in England. What was interesting was the cost; $3000 for each finger. Since I have 3 affected fingers that would be $9,000 or 35,000 zl. In Poland I will pay 3,500 zl. Do you see the difference in medical costs between the U.S. and Poland?  10 times greater in the U.S. and, of course, the reason is...why?

It was good to see John again after a long time and to see he is doing better after the loss of his wife, almost 1 year ago. I can't imagine what he has gone through and hope I never have too. His Polish is much more advanced than mine but that is to be expected having been married to a Polish woman and much more contact with Polish relatives here. He will be here for about two months before he returns to the U.S.

Dzisiaj mieliśmy ciekawe spotkanie z naszym przyjacielem Janem z Pittsburga. Powiedział, że kilka lat temu również miał  problem z cieśnią palca i w USA obyło się bez operacji.  Do każdego palca został wstrzyknięty enzym, który rozpuścił tkankę powodującą problem. Wiem o tej procedurze, bo ktoś  zrobił to samo  w Anglii. Co ciekawe  koszt wyniósł  $ 3000 za każdy palec. Ponieważ mam 3 palce tym dotknięte byłoby to $ 9.000 lub 35.000 zł. W Polsce zapłacę 3500 zł. Czy widzisz różnicę w kosztach za zabiegi medyczne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską? Oczywiście, 10 razy większe w Stanach Zjednoczonych, a powodem  tego jest ... co?

Dobrze było ponownie widzieć Johna po długim czasie i zobaczyć, że dochodzi do siebie  po stracie żony prawie  rok temu. Nie mogę sobie wyobrazić, co on przeszedł i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Jego polski jest znacznie bardziej zaawansowany niż mój, ale tego należało się spodziewać, ponieważ był żonaty z Polką i miał tutaj wiele innych kontaktów z polskimi krewnymi. Będzie tutaj około dwóch miesięcy przed powrotem do USA.

No comments: