Sunday, August 28, 2016

Again !!!!
Well, it finally happened. Picasa Web Albums no longer exists so the hundreds of pictures I had posted of our various trips and adventures have been moved to Google Photo with a new URL which means I will have to make time to repost them to the blog. I have deleted the years 2013-2015 and just left this years trips which I will try to redo when I am not with Joan in rehab. It's probably the biggest thing I hate about this electronic industry, when something is working well they either change it, sell it or just close it down. So far I have reposted Trips in Poland-2016 back to May 24th. If you wish to view them as a slideshow, look above them to the three horizontal dots, click it and then click slideshow. The same applies if just one picture appears.

Cousin Magda called and said she bought the swimsuit for Joan so we drove to meet her and her parents at their flower shop. It was a good day for a day. Her mother and father, Maryilla, and Władysław were there along with her friend, Erik. They are in the middle of remodeling their shop and hope to re-open in 3 days. It's always a joy to visit them, a rare joy because they work so much but they were very happy to see Joan and the progress she has made already. We can't(I can't) thank Magda enough for buying the swimsuit and it fits Joan perfectly and she likes it very much. Thinking back over our 42 years together, this is the first time I have ever seen her in a bathing suit. How unusual is that?

Dobrze, że w końcu się stało. Picasa Web Albums już nie istnieje więc setki zdjęć miałem wysłane z różnych naszych wypraw i przygód zostały przeniesione do Google Zdjęcie z nowego adresu URL, który oznacza, że ​​muszę mieć czas, aby REPOST je na blogu. I zostały usunięte w latach 2013-2015 i po prostu zostawili tegorocznych wyjazdów, które postaram się powtórzyć, gdy nie jestem z Joan na odwyku. To chyba największa rzecz Nienawidzę o tym przemyśle elektronicznym, gdy coś działa dobrze, że albo go zmienić, sprzedać go lub po prostu go zamknąć. Do tej pory w Polsce zamieszczać Tras-2016 z powrotem do 24 maja. Jeśli chcesz je zobaczyć jako pokaz slajdów, patrzeć ponad nimi do trzech punktów poziomych, kliknij go, a następnie kliknij pokaz slajdów.

Kuzynka Magda zadzwoniła i powiedziała, że ​​kupiła strój kąpielowy dla Joan więc pojechaliśmy spotkać ją i jej rodziców w ich kwiaciarni. To był dobry dzień na dzień. Jej matka i ojciec, Maryilla i Władysław tam wraz ze swoim przyjacielem, Erik. Są w środku przebudowy swój sklep i mieć nadzieję na ponowne otwarcie w ciągu 3 dni. To jest zawsze radość odwiedzić je, rzadką radość, ponieważ działają one tak wiele, ale byli bardzo zadowoleni, aby zobaczyć Joan i postępy poczyniła ona już. Nie możemy (nie mogę) dziękuje Magda wystarczy na zakup kostiumu kąpielowego i pasuje Joan doskonale i lubi to bardzo. Wracając na nasze 42 lat razem, to po raz pierwszy, jaki kiedykolwiek widział ją w kostiumie kąpielowym. Jak niezwykłe jest to, że?

No comments: