Sunday, August 21, 2016

New program.

After resting  for two days we started a program of exercises on strengthening muscles and improving Joan's balance. It takes about an hour, then she rests for awhile after which we walk in the hall and do some stair climbing. I found a program on YouTube for people recovering from stroke with Imbalance and I thin that, combined with walking, will help her. I bought a lot of fresh fruits from the corner market and am giving her a lot of salads to eat along with tuna, salmon and a little meat.

The weather has been rainy today but that is OK because she is still not ready to go outside and have to climb all the stairs back to the flat. I don't know when that will be possible.

Po odpoczynku na dwa dni zaczęliśmy program ćwiczeń na wzmocnienie mięśni i poprawę równowagi Joan. To trwa około godziny, po czym spoczywa na chwilę, po czym chodzimy w hali i zrobić kilka schodach. Znalazłem program na YouTube dla osób wychodzących z udarem przywrócenia równowagi i cienkie, że w połączeniu z chodzeniem, będzie jej pomóc. Kupiłem dużo świeżych owoców z rynku narożną i daję jej dużo sałatek do jedzenia wraz z tuńczyka, łososia i trochę mięsa.


Pogoda była deszczowa, ale dzisiaj, że jest OK, bo nie jest jeszcze gotowy, aby wyjść na zewnątrz i trzeba się wspinać po schodach wszystkie z powrotem do mieszkania. Nie wiem, kiedy to będzie możliwe.

No comments: