Friday, September 08, 2017

Almost........

2 more blogs to copy and I will have saved the text of every blog I wrote since 2006 until up to September 2017. Now they will be safe from any havoc that may occur in the internet in the future. There is something secure in knowing they are printed on paper. Maybe it just shows my age but give me an old library with books compared to a bunch of e-books on the net any day.

We just finished watching the first two seasons of Outlander and found it to be interesting enough to look forward to season 3 starting this Sunday. It is another reason to visit Scotland.  The Highlands look beautiful in the scenes of the series. Maybe next year?

Only 2 days left and we're off to Czocha. Weather forecast is still rain everyday we are there. Oh, well, such is life in Poland but you can still enjoy the beauty of it.

2 blogi więcej do skopiowania, kopiuję i przechowuję tekst każdego bloga, który napisałem od 2006 r. do września 2017 r. Teraz będą bezpieczne przed jakimkolwiek zniszczeniem, które w przyszłości może zdarzyć się w Internecie. Jest jakiś rodzaj bezpieczeństwa wiedząc, że są wydrukowane na papierze. Może na to wskazuje mój wiek, ale pokaż mi starą bibliotekę z książkami i  porównaj ją do masy e-książek w Internecie każdego dnia.

Właśnie skończyliśmy oglądać pierwsze dwa sezony Outlandera i okazało się, że na tyle interesujące, że czekamy, aby rozpocząć sezon 3 od tej niedzieli. To kolejny powód, aby odwiedzić Szkocję. Highlands wyglądają pięknie w scenach serialu. Może w przyszłym roku?

Zostały tylko 2 dni kiedy jedziemy  na zamek Czocha. Prognoza pogody nadal prognozuje deszcz na każdy dzień naszego tam pobytu.  Cóż, takie jest życie w Polsce, ale nadal możesz cieszyć się jego pięknem.

No comments: