Wednesday, September 13, 2017

Czocha 3
So you've seen pictures of the castle and now here is the history of it.

Czocha Castle was built in the 13th century by the Czech king, Wacław the Second. The castle was built to protect the Czech border between it and Poland. The castle was part of a larger fortified frontier. Gradually over time the castle lost it's function of being a fortress and fell into the hands of several noble German families.

In the 1750', Frederick the Great, King of Prussia, conquered Lower Silesia and the castle and region became part of Prussia, After German Unification in the 1800's it became part of Germany.

In 1793 a disaster occurred and the castle was derelict for almost a hundred years. In 1909 it was bought by a wealthy German tobacco merchant and he was able to restore much of it. He lived in the castle until 1945 when he fled the approaching Soviet Red Army, Since the end of WWII, it has belonged to the Polish State and 70% restored.

So we've seen Czocha and honestly, we could have seen it in one day, not two. This day we went to Lubań to see that city because Czocha was finished as far as exploring. It started raining when we go to Lubań so we didn't walk around much, just took pictures of houses, tried to visit the church but it was locked so we headed back to Czocha. On the way we went to Boźkowicie because that was also a place of an old fortress but we didn't see it. I made the video of our return from there to Czocha. At Czocha we managed to find the Kawiarnia inside and had coffee and cheesecake. After that, because the rain had stopped and the sun came out, we just sat in front of the castle for a while and took pictures of people.

Widziałeś zdjęcia zamku, a oto jego historia.

Zamek Czocha został zbudowany w XIII wieku przez króla czeskiego, Wacława Drugiego i został zbudowany w celu ochrony czeskiej granicy między nią a Polską. Zamek był częścią większej fortyfikacji obronnej. Stopniowo zamek stracił funkcję fortecy i wpadł w ręce kilku niemieckich szlacheckich rodzin.

W 1750 r. Fryderyk Wielki, król pruski, podbił Dolny Śląsk, zamek i region stały się częścią Prus, a po zjednoczeniu Niemiec w 1800 r. stał się częścią Niemiec.

W 1793 roku nastąpiła katastrofa, a zamek został opuszczony na prawie sto lat. W 1909 r. został kupiony przez zamożnego niemieckiego kupca tytoniu , który był w stanie  wiele odrestaurować. Mieszkał w zamku do 1945 r., kiedy to uciekł przed zbliżającą się radziecką Armią Czerwoną, a od końca II wojny światowej zamek należy do państwa polskiego i  70% zostało odbudowane.

Więc widzieliśmy Czocha i uczciwie mówiąc, moglibyśmy to zobaczyć w jednym dniu, a nie w dwóch. Dzisiaj  pojechaliśmy do Lubania, aby zobaczyć to miasto, ponieważ zakończyliśmy  zwiedzanie Czocha. Kiedy jechaliśmy do Lubania zaczęło padać, więc dużo nie chodziliśmy, po prostu robiliśmy zdjęcia domów, próbowaliśmy zwiedzić kościół, ale był zamknięty, więc wróciliśmy do Czocha. Po drodze udaliśmy się do Bożkowic, gdzie jest miejsce starej twierdzy, ale jej nie widzieliśmy.

Nakręciłem film z drogi powrotnej do Czocha. W Czocha udało nam się znaleźć kawiarnię, w której wypiliśmy kawę i zjedliśmy sernik. Potem, gdy deszcz przestał padać i wyłoniło się a słońce, po prostu usiedliśmy na chwilę przed zamkiem i robiliśmy zdjęcia ludzi.

No comments: