Tuesday, September 05, 2017

What's happening.

I was thinking today maybe it is better to just tell you when the weather is good here rather than a daily report since we are going into the not so nice weather time of the year. So, no weather report today :-)

Next week at this time we will be exploring Czocha Palace and the surrounding area.  In retrospect I should have made the trip for Tuesday to Friday instead of Monday to Thursday because on Monday is heavy truck traffic on the roads. Although, it is the same on Fridays. The weekend is the best time for travel but also when the most accidents occur. I think I mentioned before that Poland is in 3rd place for most accidents in Europe, just behind Romania and Bulgaria.

Today is the Grand Press Photo 2017 exhibition.  Its purpose is to promote Polish press photography. Grand Press Photo is a competition for professional photojournalists working in press, internet, photo agencies and freelancers. The uniqueness of the competition is that the participants are subjected to the assessment of a world-class professional. Every year, the winner of World Press Photo is the chairman of the jury, who is the decisive voice in selecting the winning entries.
The post-competition exhibition is addressed to a wide range of professional photographers, amateurs and casual visitors, who, thanks to the exhibition, may be in the press photo world for a moment. The exhibition presents about 200 photos of 5 thousand. sent each year to the competition.


A
mong them: Photo of the Year, Photo Patron of the Contest. In 15 exhibition expositions, you can view photos awarded in the categories: Events, Daily Life, People, Sports, Environment, Portrait, Culture and Entertainment, as well as the winning long-term project. 


Myślałem dzisiaj, że lepiej jest po prostu powiedzieć, że pogoda jest dobra, a nie codzienne raportowanie, ponieważ zmierzamy w mniej miły okres pogodowy w roku. Tak więc dziś nie ma  prognozy pogody :-)

W przyszłym tygodniu o tym czasie będziemy zwiedzać Pałac Czocha i okolicę. Z perspektywy czasu powinienem był zrobić tą podróż od wtorku do piątku zamiast od poniedziałku do czwartku, ponieważ w poniedziałek jest wzmożony ruch samochodów ciężarowych na drogach. Chociaż jest tak  samo w piątki. Weekend to najlepszy czas na podróż, ale także czas wystąpienia największej liczby wypadków. Myślę, że wspomniałem wcześniej, że Polska jest na 3. miejscu pod względem ilości wypadków w Europie, tuż za Rumunią i Bułgarią.

Dzisiaj jest wystawa Grand Press Photo 2017. Jej celem jest promocja polskiej fotografii prasowej. Grand Press Photo to konkurs dla profesjonalnych fotoreporterów pracujących w prasie, internecie, agencjach fotograficznych i freelancerów. Niepowtarzalność konkursu polega na tym, że uczestnicy są poddawani ocenie światowej klasy profesjonalistów. Każdego roku zwycięzca World Press Photo jest przewodniczącym jury, którego głos jest  decydującym  przy wyborze zwycięskich prac konkursowych.

Wystawa pokonkursowa skierowana jest do szerokiego wachlarza profesjonalnych fotografów, fotografów amatorów i przypadkowych turystów, którzy dzięki wystawie mogą przez chwilę uczestniczyć w wystawie światowej fotografii. Wystawa prezentuje około 200 zdjęć spośród 5 tys. wysyłanych corocznie na konkurs.
 Wśród nich znajduje się: Zdjęcie Roku, Fot. Patrona Konkursu. Na  15. Ekspozycjach wystawy  można zobaczyć zdjęcia przyznawane w kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Portret, Kultura i Rozrywka, a także zwycięski projekt.

No comments: