Friday, September 01, 2017

Łukasz !

Today I have a recommendation if you enjoy listening to the best classical guitarist in Poland.......https://www.tonarmusic.com/pages/cds/388/lukasz

Polish guitar virtuoso Lukasz Kuropaczewski has been described as “a master technician with artistic maturity well beyond his years” whose performances are “filled with deep emotion and empathy” and whose “supernatural virtuosity and eloquence put the audience in hypnotic delight” has created the reference recording for the pieces on this CD. On it, Lukasz pays homage to his Polish heritage in a captivating performance of the "Cavatina" and the "Suite 'In Modo Polonico'" by Polish composer Alexandre Tansman, as well as a charismatic performance of the "Folk Songs" by Witold Lutoslawski, which are perfect little jewels. In addition, Lukasz Kuropaczewski performs the monumental "Sonata para guitarra" by Spanish composer Antonio José. He is a local man but known internationally. You can check him out on YouTube.

Dziś mam rekomendację, jeśli lubisz słuchać najlepszego gitarzystę klasycznego w Polsce ....... https: //www.tonarmusic.com/pages/cds/388/lukasz.


Polski wirtuoza gitarowa Łukasz Kuropaczewski został opisany jako "mistrzowski technik o dojrzałości artystycznej wykraczający poza jego lata", którego spektakle "wypełnione są głęboką emocją i empatią", a ich "nadprzyrodzona wirtueria i elokwencja wprowadziły widownię w hipnotyzujący zachwyt" nagrywanie utworów na tej płycie CD. Na tym Łukasz poświęca swoje polskie dziedzictwo w urzekającym spektaklu "Cavatina" i "Suitę" w Modo Polonico '"autorstwa polskiego kompozytora Aleksandra Tansmana, a także charyzmatycznym spektaklu" Folk Songs "Witolda Lutosławskiego , Które są doskonałymi klejnotami. Ponadto Łukasz Kuropaczewski wykonuje monumentalny "Sonata para gitarra" hiszpańskiego kompozytora Antonio José. Jest miejscowym człowiekiem, ale znanym na arenie międzynarodowej. Możesz go sprawdzić w YouTube.

No comments: