Saturday, September 09, 2017

Marcin Stosik

 

 
A beautiful, sunny, 78F day, too nice to stay home.

In the morning a friend told me about an exhibition of the late Polish painter, Marcin Stosik, so we wen to the Zamek to see it.

Marcin Stosik (born April 21, 1968 in Znin, died April 14, 2006 in Poznan) was a Polish contemporary artist, painter, and cartoonist.

In the years 1990-1995 he studied at the State Higher School of Fine Arts in Poznań, he received a diploma with distinction in the studio of prof. Jack Waltz for the work "Private scenes". Since 1993 he worked as an assistant to this college. Since 2003 he was an assistant professor in the prof. Tomasz Psuji Poznań Academy of Fine Arts.

His paintings are among others in the collections of the National Museum in Krakow and in private collections in Poland, Italy, Germany, Switzerland and France.


Outside the was also a kiosk set up for the three Polish coders who broke the infamous Enigma code of the German army during WWII.

On the way to the rynek I took a few extra pictures of interesting sites like the post office entrance.

Rano przyjaciel powiedział mi o wystawie zmarłego polskiego malarza, Marcina Stosika, więc poszliśmy do Zamku zobaczyć ją.

Marcin Stosik (urodzony 21 kwietnia 1968 w Żninie, zmarł 14 kwietnia 2006 w Poznaniu) był współczesnym polskim artystą, malarzem, rysownikiem.

W latach 1990-1995 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jacka Waltza za pracę „Sceny prywatne”. Od 1993 roku pracował jako asystent na tej uczelni. Od roku 2003 był adiunktem u prof.Tomasz Psui w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jego obrazy znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i Francji.


Na zewnątrz znajduje się pomnik na cześć trzech polskich programistów, którzy złamali kod niesławnej Enigmy, należącej do armii niemieckiej podczas II Wojny Światowej.  

W drodze na Rynek zrobiłem kilka dodatkowych zdjęć ciekawych miejsc, takich jak wejście do urzędu pocztowego.
 

No comments: