Wednesday, September 06, 2017

Don't misunderstand me.

Meeting today at Sowa's with Zbyszek. We talked about the usual things like politics, world situation, future travels, what the world would be like if the three of us were in charge of it, etc. We went there not knowing he would be there for sure so it was a pleasant surprise.

Checking the weather forecast for Czocha, it seems all four days of our trip have a 75% chance of rain. NOT good. Maybe it will change by Monday.

With the latest military maneuvers going on in Belarus with their army and Russia's, Poland's Defense Minister says that Poland should be able to defend itself. That seems highly unreasonable given that Russia, alone, has an army of 3,371,024 military personnel to Poland's 184,650. They have a defense budget of $44 million to Poland's 9 1/2 million. The problem is the leaders of this country think it is still the great military power it was in.........................the 15th century. It is not today. Don't misunderstand me, Poland is a GREAT country in many ways, just not as a military power.

Dzisiaj u Sowy było spotkanie ze Zbyszkiem. Rozmawialiśmy o zwykłych sprawach, takich jak polityka, sytuacja na świecie, przyszłe podróże, jaki byłby świat, gdybyśmy nim zarządzali, itd. Udaliśmy się do kawiarni, nie wiedząc na pewno, czy tam będzie, więc to była przyjemna niespodzianka.

Po sprawdzeniu prognozy pogody dla okolic zamku Czocha, wydaje się, że wszystkie cztery dni w ciągu naszej podróży mają 75% szans na deszcz. Niedobrze. Może to się zmieni w poniedziałek.

Wraz z manewrami wojskowymi wojsk białoruskich i rosyjskich na Białorusi, minister obrony Polski mówi, że Polska powinna mieć możliwość obrony. To wydaje się bardzo nierozsądne, biorąc pod uwagę, że sama Rosja  ma armię liczącą 3 371.024 żołnierzy w porównaniu do 184.650 w Polsce. Rosjanie mają budżet na obronę 44 miliony dolarów, a Polska  9,5 miliona. Problemem są liderzy w kraju, którzy myślą, że nadal Polska to wielka potęga militarna, która miała miejsce w ......................... w 15 wieku. Dzisiaj tak nie jest. Nie zrozum mnie źle, Polska jest wielkim krajem pod wieloma względami, a nie jako potęga militarna.

No comments: