Friday, October 18, 2013

Friday

Two good conversations today on Skype with partners and I learned of a new website useful in learning Polish.......edustation.pl. It offers five different languages and fortunately Polish is one of them. There you can find short articles on different subjects, pronounciation, videos and words. All are helpfull to me.

We stayed at home all day as the weather was not so good, most gray, cloudy and windy. The forecasters are saying this will be the coldest winter in some time but it remains to be proven to me. It doesn't really matter. I don't think any winter can be colder than ones we experienced in the U.P and sometimes in Chicago.

Dwie dobre rozmowy przeprowadziłem dzisiaj z moimi rozmówcami na Skype i dowiedziałem się o nowej stronie pożytecznej w uczeniu się języka polskiego: Edustation.pl. Strona oferuje naukę 5. różnych języków i na szczęście polski jest wśród nich. Na stronie można znaleźć krótkie artykuły na różne tematy, wymowę, filmiki i słownictwo. Wszystko, co służy mi pomocą.

Dzisiaj przez cały dzień pozostalismy w domu, bo pogoda nie była zbyt dobra, przeważnie pochmurnie i wietrznie. Synoptycy mówią, że to będzie najmroźniejsza zima ale to pozostaje do udowodnienia, jak dla mnie. To naprawdę nie ma znaczenia. Nie sądzę, aby jakaś zima była mroźniejsza niż te, które doświadczylismy w U.P i czasami w Chicago

No comments: