Saturday, October 05, 2013

Pictures.

Another nice day and a visit from an inspector of our balcony to see what can be done to prevent water seeping into the downstairs flat. He said he will return on Wednesday and make the repairs. I hope he does.

I went to Saturn(Best Buy) when they have a machine for making photo copies and copied the pictures from my camera of the cousins I met last week. I will send them both the real pictures to have. Digital pictures are good but I still like the real pictures that you can hold in your hand. Sometime in the near future I want to add more pictures to our walls and update to newer pictures of the relatives I already have there.

Driving back from Saturn I thought about the colors of Autumn and how nice they are. The browns, reds, orange, purple, yellow and even the greens look so nice and so many plants, trees, bushes take on such a distinctive look for this time of year.  It's like they are preparing you for winter when the white color dominates, especially after a snowfall.  Of course, the most beautiful Autumn's for me was when we lived in the Upper Peninsula of Michigan because there were so many maple, birch and oak trees and they produce the best and brightest change of color in their leaves. Where we lived, even without sunshine, the golden leaves brightened every day. I do miss that.

Kolejny miły dzień I wizyta inspektora z naszego balkonu , aby zobaczyć, co można zrobić , aby zapobiec cieknącą wodę w dole płaski . Powiedział, że wróci w środę i dokonać naprawy . Mam nadzieję, że tak.

 
Poszedłem do Saturna ( Best Buy ) , kiedy mają maszynę do kopiowania zdjęć i kopiować zdjęcia z mojego aparatu z kuzynów poznałem w zeszłym tygodniu. Poślę do nich zarówno prawdziwe zdjęcia mieć. Cyfrowe zdjęcia są dobre, ale nadal lubię prawdziwe zdjęcia, które można trzymać w dłoni . W niedalekiej przyszłości chcę dodać więcej zdjęć do naszych ścian i aktualizacji do nowszych zdjęć krewnych mam już tam.

Wracając od Saturna myślałem o kolory jesieni i jak miło , że są. Brązy , czerwienie , pomarańczowy, fioletowy, żółty , a nawet zieleni wyglądają tak miło i tak wiele roślin , drzew , krzewów podjąć taki wygląd charakterystyczny dla tej pory roku . To jak przygotowują się do zimy , gdybiały kolor dominuje , szczególnie po śniegu . Oczywiścienajpiękniejsze Jesień to dla mnie było , kiedy mieszkał w Wyższym Półwyspie Michigan , ponieważ było tak wiele, klon, brzoza i dęby i dają najlepsze i najjaśniejsze zmianę koloru w ich liściach. Gdzie mieszkał , nawet bez słońca, złote liście rozjaśniła codziennie. Tęsknię za tym.

No comments: