Wednesday, October 23, 2013

Z meeting.

 In our meeting with Zbyszek today we spent some time talking about our trip to Switzerland. He's going to go with us and so we kind of made a tenative plan for dates and places we want to see. We'll talk more about it as time goes on, makes changes, adjust our plans and in the end we will be ready for it. It's at least 7 months away so there is plenty of time.

With our phone, in the end we went to Orange and added 25zl to Joan's phone and will have to search for the phone card this week. I thought for sure we could buy the 50zl card my cousin told me about at Orange but the highest one they had was only 20zl so it will take a little searching.

W trakcie naszego dzisiejszego spotkania ze Zbyszkiem trochę czasu poświęciliśmy na rozmowę o naszej podróży do Szwajcarii. On zamierza wybrać się z nami, zrobiliśmy tak jakby wstępny plan co do dat i miejsc, które chcemy zobaczyć. Będziemy o tym rozmawiać w miarę upływu czasu, dokonywać zmian, korygować nasze plany i w końcu będziemy gotowi na wyjazd. Do tego terminu jest co najmniej 7 miesięcy , więc jest  jeszcze dużo czasu.

W końcu udaliśmy się z naszym telefonem do Orange i doładowaliśmy 25zł do telefonu Joanny i będziemy musieli szukać karty telefonicznej w tym tygodniu. Byłem na 100% pewien, że można będzie  kupić kartę za 50zł, jak powiedział mi mój kuzyn o Orange, ale mieli tylko za 20 zł, więc trzeba jeszcze trochę poszukać.


No comments: