Sunday, October 13, 2013

Skype

Finally have Skype on the newer laptop with Windows 8. Not thanks to help from Skype but because of cousin Andrzej who showed me how to use Skype Portable. The only problem is that you have to load it each time you use it but it does work so it's a minor problem. Thanks Andrzej!!

I spent the morning working on homework and trying to learn new words and phrases in Polish. Why does it have to be so hard? At this rate, I may not know the language until I join my cousin Harry.

Now I'm in the process of putting face pictures back into my genealogy tree in the new version since they didn't transfer over from the old one. With as many pictures as I have collected it is going to take some time to complete them.

Joan spent the day doing some cleaning, a little reading and preparing chicken paprakash for dinner. It's a good dinner and she makes enough for two days so tomorrow we'll have something different and then on Tuesday the chicken again.

Wreszcie ma Skype na nowszą laptopa z Windows 8. Nie dzięki pomocy ze Skype, ale z powodu kuzyna Andrzeja, który pokazał mi, jak używać Skype Portable.Jedynym problemem jest to, że trzeba załadować go za każdym razem, kiedy go używać, ale to nie działa, więc jest to niewielki problem. Dzięki Andrzej!

Spędziłem rano w pracy domowej i próbuje nauczyć się nowych słów i zwrotów w języku polskim. Dlaczego to musi być takie trudne? W tym tempie, to może nie znać języka, dopóki nie dołączyć do mojego kuzyna Harry'ego.

Teraz jestem w trakcie oddawania zdjęcia twarzy z powrotem do mojego drzewa genealogicznego w nowej wersji, ponieważ nie przenosić nad od starego. Z tyle zdjęć, ile zebrałem to będzie trochę czasu, aby je wypełnić.

Joan spędziła dzień robi porządki, trochę czytania i przygotowanie paprakash kurczaka na obiad. To dobry obiad, a ona sprawia, że ​​wystarczy na dwa dni, więc jutro będziemy mieć coś innego, a następnie we wtorek kurczaka ponownie.

No comments: