Monday, October 14, 2013

Złota Polska Jesień
Polish golden autumn. That's what it is now in Poland. Today was a good example of it with a warm 20c outside, great colors everywhere and so we went for probably our last coffee outside in the rynek. There are only three outside cafe's left, Shark, Room 55 and Browaria. We chose Shark because it has no wind covers and sitting out in this great weather is what we wanted to do today. We only had coffee but sat and talked about the  cities and different countries we have visited this year in our travels. In first place we both agreed was Croatia but very close was also our trip to Estepona, Spain. Of all the countries we have visited in our six years here, Spain is still our favorite.

We also talked next year and thought about where we might go, God willing and we stay in good health. Switzerland has always been of interest to us and also Lichtensein so maybe that will be our first destination in the next year. Of course, we will make smaller, shorter trips inside of Poland because there is still so much more we want to see of it and then there's the case of visiting cousins in different Polish cities.

Polska złota jesień . To jest to, co jest teraz w Polsce . Dzisiaj był tego dobry przykład z temperaturą 20C na zewnątrz, z przepięknymi kolorami dookoła, więc poszliśmy na prawdopodobnie ostatnią kawę wypitą zewnątrz w kawiarni w Rynku. Istnieją tylko trzy kawiarnie na zewnątrz po lewej Shark , pokój 55 i Browaria . Wybraliśmy Shark , ponieważ nie ma osłon wiatrowych i siedzenie na zewnątrz podczas tak wspaniałej pogody jest tym, co chcieliśmy dzisiaj zrobić. Piliśmy tylko kawę , ale siedzieliśmy i rozmawialiśmy o różnych miastach i krajach, które odwiedziliśmy w tym roku podczas naszych podróży. Oboje zgodziliśmy się, że na pierwszym miejscu była Chorwacja, ale bardzo blisko był też nasz wyjazd do hiszpańskiej miejscowości Estepona . Spośród wszystkich krajów , które odwiedziliśmy w ciągu  naszych sześciu lat tutaj , Hiszpania nadal jest naszym ulubionym.

Rozmawialiśmy także o przyszłym roku i myśleliśmy o tym, gdzie moglibyśmy pojechać, jeśli Bóg pozwoli i będziemy cieszyli się dobrym zdrowiem . Zawsze interesowała nas Szwajcaria, a także Lichtenstein,  więc może to będzie nasz pierwszy cel w przyszłym roku . Oczywiście, będziemy odbywać mniejsze, krótsze wyjazdy wewnątrz Polski, bo jest jeszcze dużo więcej tego, co chcemy zobaczyć i wtedy będzie okazja złożenia wizyty kuzynom w różnych miastach Polski.

1 comment:

Marilyn said...

BEAUTIFUL, BEAUTIFUL PICTURES!! Just like Michigan!! Glad you are already planning for next year--more beautiful pics for you to share. Thx.
Hugs, Marilyn