Wednesday, October 16, 2013

Good things.

I had a good lesson today with Zbyszek, learned some new words and in general was happy with the lesson. We spend two hours together and at the end it always feels like my brain is on fire and a little tired. It would be great to have three lessons a week but financially impossible. I'm his only English speaking student and he's not a "real" Polish teacher but he has so much experience teaching English I think it's worth it to have his help. There are many things, expressions, that you can't find in books that he teaches me and if I have any questions about anything I can always call him. Of course, he's our most valued friend in Poznań and has been helpfull in many different areas, not just in learning Polish.

I read today that the Polish government will spend 5 bilion zlotys in the next 5 years overhauling the railroad system. Now if they would build a tcomplete highway from the north to the south and from the east to the west it would be so much easier to travel in Poland. I also heard they will finally build a highway from Poznań to Wrocław in the next 5 years. Now, that would be great!

I installed the new Family Tree Maker version on my newer laptop and it seems to be working fine. When I put it on my older laptop and transferred all my files to it it didn't carry over the many pictures of indviduals like it should have so I had to spend hours putting back the face photo's with each individual. On the new machine I transferred the completed file from the old laptop and the pictures came with it. Hurray!!!!!!

Dzisiejsza lekcja ze Zbyszkiem była dobra, nauczyłem się kilku nowych słów i ogólnie byłem z niej  zadowolony. Spędziliśmy razem dwie godziny, chociaż pod koniec zawsze czuję zamęt w głowie i zmęczenie . Byłoby wspaniale mieć trzy lekcje w tygodniu, ale finansowo jest to niemożliwe. Jestem jego uczniem mówiącym tylko po angielsku , a on nie jest "prawdziwym" nauczycielem języka polskiego, ale  ma tyle doświadczenia w nauczaniu angielskiego, że  myślę iż warto skorzystać z jego pomocy . Jest wiele rzeczy , wyrażeń, których nie można znaleźć w książkach, a których on mnie uczy i jeśli mam jakieś pytania dotyczące czegokolwiek, zawsze mogę do niego zadzwonić . Oczywiście , on jest naszym najlepszym przyjacielem w Poznaniu i pomaga nam w wielu różnych dziedzinach , nie tylko w nauce polskiego .

Czytałem dzisiaj, że polski rząd chce wydać 5 bilionów złotych w ciągu najbliższych 5 lat na restrukturyzację systemu kolejowego. Teraz , gdyby zbudować autostradę z północy na południe i ze wschodu na zachód, podróżowanie po Polsce byłoby o wiele łatwiejsze. Słyszałem też, że w końcu w ciągu najbliższych 5 lat będzie zbudowana autostrada z Poznania do Wrocławia. To byłoby świetnie !

Zainstalowałem nową wersję Family Tree Maker na moim nowszym laptopem i wydaje się, że działa poprawnie.

Kiedy używam go na moim starszym laptopie i transferuję wszystkie swoje pliki do niego , on  nie przenosi  wielu zdjęć  jak powinien, więc musiałem spędzić wiele godzin na dodaniu do niego każdego zdjęcia. Na nowy komputer przeniosłem wypełniony plik ze starego laptopa łącznie ze zdjęciami. Hurra ! !

No comments: