Wednesday, October 09, 2013

Harry Zabinski

In the middle of last night, our cousin Harry Zabinski joined our ancestors and is no longer with us. Please say a prayer for his soul and for his grieving family. He was 72 years old and is survived by his wife, two daughters, one brother and three grandchildren. Services will be held this Saturday.

Wczoraj w nocy nasz kuzyn Harry Żabiński dołączył do naszych przodków i nie jest już z nami. Proszę zmówić modlitwę za jego duszę i rodzinę pogrążoną w żałobie . Miał 72 lata, pozostawił żonę , dwie córki , jednego brata i trzech wnuków . Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę.
No comments: