Thursday, October 03, 2013

Window day.

It was window washing day for me and clothes washing day for Joan. With the cooler temperatures the drying rack stays in the house now close to a radiator so they dry faster. I've been wanting to wash the windows for some time but just never took the time so today was it. They are all done now and, of course, they look much better.

It was a nice day and we probably should have gone out somewhere but we had to be domestic for one day.

Tomorrow Joan is going to a local hospital to have two moles removed at 9:30 so we will probably spend the morning there. I told her to take a book to read because I'm positive she will have to wait a while to have it done. It's more of a cosmetic out-patient surgery but you have to go to the oncology hospital on Garbary street to have it done. 

I upgraded my Family Tree Maker to the 2014 version and as usual there is a problem moving all of the face photos into the new version. I wrote to five different FTM help sites but no one has answered to tell me how to fix the problem. You would think that they test the new versions to make sure everything is working the way it did before but that is rarely the case.

Dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem mycia okien dla mnie i prania rzeczy dla Joan. Przy niższych temperaturach suszarka do bielizny pozostaje w domu, teraz ustawiona blisko kaloryfera, więc schną szybciej. Od jakiegoś czasu chciałem umyć okna, ale po prostu nigdy nie miałem czasu, więc dzisiaj w końcu się zabrałem. Wszystkie są umyte i teraz, oczywiście wyglądają znacznie lepiej.
 
To był miły dzień i prawdopodobnie powinniśmy gdzieś pójść, ale musieliśmy zająć się domowymi sprawami przez jeden dzień.
 
Jutro Joan idzie do lokalnego szpitala na 9:30 aby usunąć dwa pieprzyki, więc prawdopodobnie tam spędzimy poranek. Powiedziałem jej, aby wzięła książkę do czytania, bo jestem pewien, że będzie musiała trochę poczekać na wykonanie zabiegu. To bardziej ambulatoryjno-kosmetyczny zabieg, ale trzeba iść do szpitala onkologicznego na ulicy Garbary, aby to zrobić.
 
Zaktualizowałem mój program Family Tree Maker do wersji 2014 i jak zwykle jest problem przeniesienia wszystkich portretów do nowej wersji. Napisałem do pięciu różnych miejsc w Internecie, aby uzyskać pomoc, ale nikt nie odpowiedział, aby poradzić mi,  jak rozwiązać ten problem. Można by pomyśleć, że oni testują nowe wersje, aby upewnić się, że wszystko działa, jak to się bywało wcześniej, ale to raczej rzadki przypadek.
 
 

No comments: