Saturday, October 19, 2013

Surprised!

We were both up early today, 8:00, so I surprised my wife by making her breakfast of scrambled eggs, white sausage and toast. It's always nice when I can surprise her with something like breakfast, flowers, a trip somewhere, a new hat or new clothes. It's little things like this that keep our love alive and at the same level as when we first met 39 years ago. But more than that it's the love we show to each other everyday in what we do and what we say.  She's not only my wife but also my best friend. There isn't anything we can't tell each other and we talk about many subjects. It doesn't hurt that our interests are almost identical in many different areas.  I read a story today of a 94 year old couple that were found dead in their home and when they were found, they were holding hands. That is the way I hope it will be when it is our time to die.

Today the weather is good, 10c, partly sunny and very little wind, so a typical autumn day with sun. The leaves are falling off of the trees and in not too long a time the trees will all be empty of leaves and it will get colder but that is to be expected when you live in a country that has four seasons. I wouldn't want to live in one that doesn't.

Oboje byliśmy wcześnie dzisiaj, 08:00 , więc zaskoczony moją żonę , dokonując jej śniadanie z jajecznicy, biała kiełbasa , tosty . To zawsze miło, gdy mogę jej niespodziankę z czymś śniadanie , kwiaty,wszystkie gdzieś , kapelusz nowy lub ubrania nowe . Jest to małe rzeczy, takie jak ten , które utrzymują naszą miłość przy życiu i na tym samym poziomie, co , kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz 39 lat temu . Ale to nie jest miłość pokażemy siebie codziennie w to, co robimy i co mówimy . Ona jest nie tylko moja żona , ale także moim najlepszym przyjacielem . Nie ma nic nie możemy powiedzieć sobie to i rozmawiamy o wielu tematów . To nie boli , że nasze interesy są niemal identyczne w wielu różnych dziedzinach . Czytałem historię dzisiaj o 94 lat para starych , które zostały znaleziony martwy w swoim domu , a gdy stwierdzono , że trzymali się za ręce. To jest sposób, mam nadzieję, że to będzie, kiedy to jest nasz czas, aby umrzeć .

Dziś pogoda jest dobra, 10c , częściowo słonecznie i bardzo mało wiatru, taktypowy jesienny dzień z słońca. Liście spadają z drzew i nie za długiczas drzewa wszystko będzie pusty liści i będzie jeszcze zimniej , ale to należy się spodziewać , gdy żyjesz w kraju, który ma cztery pory roku . Nie chciałbym żyć w jednym , że nie .

No comments: