Wednesday, December 18, 2013

Excellent day.

 2003
I fell in love when I was 59 years old. Yes, I was already married to Joan but this new love overtook me. She was only 2 years old at the time but I couldn't help myself. She was such a nice child and a distant cousin, so to speak. I spent almost one month in her parents house playing games, laughing and all with no common language between us since we were in Poland. Over the years I have watched her grow, for four years just in pictures sent to me but for the last six years I've had the occasion to see her in person for different events or just to visit.  Today was one of those days.

Rózia is 12 years old today and has grown considerably since we first met. Now, in her last year in primary school, it is almost time to enter gymnasium. She is a very talented, artistic person who is capable now to speak English as well as I speak Polish. She sings, plays piano and flute and is becoming good at drawing pictures as you can see above. I like very much spending time with her. Shee can speak in Polish, Russian and English and can sing songs in Ukraine language. Soon her parents must decide which gymnasium she will go to and one that emphasizes artistic talents seems to be the obvious choice.

Zakochałem się , gdy miałem 59 lat . Tak, byłem już żonaty z Joan , ale ta nowa miłość na mnie spadła . Ona miała w tym czasie tylko 2 lata, ale nie mogłem się powstrzymać. Ona była takim miłym dzieckiem i można by rzec, daleką kuzynką . Spędziłem prawie miesiąc w domu jej rodziców bawiąc się i śmiejąc i wszystko to bez wspólnego języka między nami , chociaż już byliśmy w Polsce . Przez lata obserwowałem, jak się rozwija, a przez cztery lata tylko na zdjęciach przesłanych do mnie, ale w ciągu ostatnich sześciu lat miałem okazję zobaczyć ją osobiście na różnych imprezach lub po prostu odwiedzić. Dzisiaj był jeden z tych dni.

Rózia ma dziś 12 lat i urosła znacznie od naszego pierwszego spotkania . Teraz jest  ostatniej klasie w szkole podstawowej i zbliża się czas , aby przejść do gimnazjum . Ona jest bardzo utalentowaną osobą , który obecnie jest w stanie mówić po angielsku tak dobrze jak ja mówię po polsku . Śpiewa , gra na pianinie i flecie i jest całkiem dobra w rysowaniu , jak widać powyżej. Bardzo lubię spędzać z nią czas. Ona może mówić w języku polskim , rosyjskim i angielskim i może śpiewać po ukraińsku . Wkrótce rodzice muszą zdecydować, do którego gimnazjum pójdzie i jeden z jej talentów artystycznych wydaje się znaczącym atutem przed wyborem szkoły .

3 comments:

Lucie Haskins said...

So! Are you going to tell us about the present you got for Rozia?

I'm dying to know what it is.
Lucie

David and Joan Piekarczyk said...

Hi Lucie,
We bought Rozia on of the new, for us, 3D puzzles that creates the figure vertically. We wanted to get the Eifel Tower but they were out so we chose Big Ben. Now it's up to her and her father to build it.

David and Joan Piekarczyk said...
This comment has been removed by the author.