Sunday, December 01, 2013

Ukraine.

Watching the news last night of the crackdown by Ukraine's riot police over peaceful protests in Kiev because their president, Yanukovich, did not sign the agreement to join the EU after saying he would. It seems that Russia told Yanukovich that they would stop economic aid to Ukraine if they signed the agreement and so he changed his mind and now is leaning more towards Russia. However, it also seems the people want more freedom and prosperity by joining the EU. The crackdown was a brutal one by the riot police, it reminded me of the Democratic Convention in Chicago in 1968 when the Chicago Police did the same thing.

It was a little too cold with blowing wind to walk around the rynek today so we just stayed home and did some things around the house.

Another week or two and it will be time to put up the Christmas tree again and prepare for the holiday. So it will be time to upstairs to the storage closet, get the tree and decorations and make the flat look festive. We're thinking about having a party before Christmas but haven't made up our minds yet.

Oglądając wiadomości ostatnia noc prześladowanie przez policję zamieszek na Ukrainie ponad pokojowych protestów w Kijowie , ponieważ ich prezydent, Wiktor Janukowycz , nie podpisania umowy o przystąpienie do UE po mówiąc, że tak. Wydaje się, że Rosja powiedział Janukowycz , które zatrzymują pomocy gospodarczej na Ukrainie , jeśli podpisał umowę i tak zmienił zdanie i teraz jest przechylony bardziej w stronę Rosji . Jednak wydaje się , że również ludzie chcą więcej wolności i dobrobytu poprzez przystąpienie do UE . Rozprawa byłabrutalna jeden przez policyjne oddziały prewencji , przypomniało mi Konwencji Demokratycznej w Chicago w 1968 roku , kiedy z Policja Chicago zrobił to samo .

To było trochę za zimno wiatr wieje z chodzić wokół Rynku dziś tak po prostu w domu i zrobił kilka rzeczy w domu .

Kolejny tydzień lub dwa i będzie czas, aby postawić choinkę ponownie i przygotować się do wakacji . Więc to będzie czas na górę, do szafy do przechowywania , dostać się na drzewo i dekoracje i zrobić świąteczny płaskim wygląd. Myślimy o imprezę przed świętami Bożego Narodzenia , ale nie składa się jednak nasze umysły

No comments: