Monday, December 16, 2013

It's up!

 
 
OK, we did it today, the Christmas tree is up and the house is decorated. Last night we just didn't feel like doing it so we tackled the job early this morning after breakfast.

The next thing I did was attempt an International Wire Transfer to Poland and hope that this system is still working the way it has for the last six years. I've all but given up on the free Global Transfer. The last time I tried I was told the money would be released in 45 minutes and today, twenty four hours later there is not even a record that the transfer was attempted. Up until now we have been satisfied using CitiBank for our bank but this is ridiculous.

We actually have sunshine today and the forecast for the next ten days shows no snow so it looks like it will be a green Christmas again. It's too bad, I always hope for snow for this holiday but weather patterns have changed. I can't believe people who think there is no Global Warming occurring in this world.

OK, zrobiliśmy to dzisiaj, choinka jest ubrana i dom jest udekorowany. Poprzedniego wieczoru po prostu nie czuliśmy tego, by się tym zająć, więc zabraliśmy się za to wcześnie rano, po śniadaniu.
 

Następną rzeczą jaką zrobiłem, była próba przelewu pieniędzy do Polski przez
International Wire Transfer  i mam nadzieję, że ten system nadal działa jak przez ostatnie sześć lat. Mam wszystko, by zrezygnować  z transferu przez Global Transfer . Ostatni raz, gdy próbowałem powiedziano mi, że pieniądze zostaną przelane w ciągu 45 minut, a dziś upłynęły dwadzieścia cztery godziny i nie ma nawet zapisu, że transfer został rozpoczęty. Do tej pory byliśmy zadowoleni z korzystania naszego Citibank, ale to jest śmieszne.
 

Dzisiaj
 mamy słoneczko, a prognoza na najbliższe dziesięć dni nie przewiduje śniegu, więc wygląda na to, że ponownie będzie to zielone Boże Narodzenie. Szkoda, zawsze mam nadzieję na śnieg w czasie Świąt, ale zmieniły się typy pogody. Nie wierzę ludziom, którzy myślą, nie ma globalnego ocieplenia występującego na świecie.

1 comment:

Basia said...

What a beautiful Christmas tree, we did put ours up too. Looks as we're going to have a white Christmas in canada. Last week we got a lot of snow, today freezing rain on top of that. I think I'd rather have your weather Dave,
Have a great Christmas you and your family :-)