Monday, December 02, 2013

Transfer success.

I finally got the Global Transfer thing worked out between Citibank and CitiHandlowy. The problem was that I was trying to transfer money from Joan's account in the U.S. to my account in Poland and Joan is the primary holder in Poland so it didn't recognize my name at all.  I made my first successful transfer on Saturday and it was in our account in Poland this morning.  However, it took me two weeks to figure it out and then only because a reader of this blog said that might be the problem and it was, so thank Jan.

OMG....it was sunny all day without clouds, gray skies or rain. This won't happen often and so we are thankful for this day. It would have been a good day to go to the rynek but we were busy all day with other things.

W końcu rozpracowałem transfer między Citibank i Citi Handlowy. Problemem było to, że starałem się przelać pieniądze z konta Joanny w USA na moje konto w Polsce, a Joan jest pierwszą  właścicielką konta w Polsce,   tak że system wcale nie rozpoznawał mojego nazwiska. W sobotę zrobiłem pierwszy udany przelew i pieniądze na naszym koncie w Polsce były już dziś rano. Jednak 2 tygodnie zajęło mi, aby zrozumieć, jak to działa i to tylko dlatego tak krótko, że czytelnik tego bloga powiedział, że może być taki problem, jaki był, więc dziękuję Janie.
 
OMG .... było słonecznie przez cały dzień bez chmur, szarego nieba i deszczu. To nie zdarza się często więc jesteśmy wdzięczni za ten dzień. To byłby dobry dzień, aby pójść na Rynek, ale cały dzień byliśmy zajęci innymi sprawami.

No comments: